99 lat temu Węgry zostały upokorzone w Trianon

99 lat temu, 4 czerwca 1920 roku Węgry podpisały traktat w Trianon, na mocy którego utraciły prawie 70% swojego terytorium na rzecz swoich sąsiadów – Rumunii, Czechosłowacji, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców /późniejsza Jugosławia/, Austrii i Polski.

Węgry utraciły 93,0 tysięcy km2 z 7,9 mln ludności, jak również dostęp do morza, zaś sami Węgrzy nigdy nie pogodzili się z narzuconym im traktatem, co było jedną z przyczyn zbliżenia się tego kraju w latach trzydziestych XX wieku z III Rzeszą Niemiecką.

Więcej o rozpadzie Monarchii Austro - Węgierskiej w artykule Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej w 1918 roku

Zdjęcie: Mapa Węgrier po traktacie w Trianon, autor: Hoodinski, za Wikimedia Commons.