Złota i srebrna przygoda – Złoty Stok i Srebrna Góra

Złoty Stok leżący w województwie dolnośląskim, bezpośrednio przy granicy z Republiką Czeską jest jednym z najpiękniejszym miast u podnóża Gór Złotych w południowej części powiatu ząbkowickiego. Przez miasto przebiega bardzo ważna droga krajowa r 46 łącząca Kłodzko z Nysą, Opolem i Częstochową.

Jedną z największych atrakcji miasta jest Kopalnia Złota, nazywana dolnośląskim Eldorado. Z kopalnianych labiryntów, które mają długość aż 320 km udostępniono do zwiedzania dwie niezwykle ciekawe sztolnie: Gertrudę i Czarną Dolną, z której wyjeżdża się na powierzchnię Pomarańczowym Tramwajem. W sztolniach zobaczymy jedynym w Polsce podziemny wodospad, poznać historię wydobycia złota, a także co oprócz złota wydobywano w kopalni w Reichenstein, czyli w Złotym Stoku.

Kopalnia złota w Złotym Stoku, fot. Tomasz Sanecki

Kolejnym wspaniałym obiektem, który warto zwiedzić jest twierdza pruska w Srebrnej Górze. Zbudowana na rozkaz króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego w latach 1765 – 1777 miała na celu strategiczną obronę Przełęczy Srebrnej i była wówczas najnowocześniejszą fortyfikacją na świecie. Wraz z innymi twierdzami na Dolnym Śląsku miała chronić zdobytą w czasie wojen śląskich Prowincję Śląska przed próbą jej odbicia przez wojska austriackie. Twierdza sprawdziła się podczas wojen napoleońskich. Była oblegana w 1807 roku przez wojska Hieronima Napoleona Bonaparte – Pattersona. Ciekawostką jest fakt, że jako jedyna twierdza nie poddała się przeciwnikowi i do dziś ma statut niezdobytej twierdzy. W 1860 roku kompleks został zdemilitaryzowany, a w 1866 roku – podczas wojny prusko – austriackiej – po raz ostatni podniesiono straż w twierdzy. Twierdza po demilitaryzacji pełniła funkcję turystyczną. W czasie II wojny światowej w twierdzy mieścił się oflag o zaostrzonym rygorze, w którym więziono polskich oficerów z kampanii wrześniowej. W 2002 roku na terenie obiektu utworzono Forteczny Park Kulturowy, zaś w 2004 roku twierdzę wpisano na listę pomników historii.

Twierdza Srebrna Góra, fot. Tomasz Sanecki

Zwiedzanie twierdzy, która wciąż jest remontowana prowadzone jest przez wykwalifikowanego przewodnika, ubranego w mundur pruski. Podczas oprowadzania po twierdzy przewodnik nie tylko ciekawie opowiada, ale pokazuje jak działała broń, którą posługiwali się żołnierze pruscy. Zachęcam do zwiedzania, która pełna jest interesujących faktów i ciekawostek, w tym ta, że twierdza w Srebrnej Górze jest największą górską twierdzą w Europie!

Scroll to Top