Zamek Chojnik – perła Parku Karkonoskiego

Historia zamku Chojnik sięga końca XIII wieku. W 1292 roku piastowcy książęta świdnicko – jaworscy wznieśli, na wysokości 627 m n.p.m. na wierzchołku 150 metrowej granitowej skały, drewniany zameczek myśliwski, który rozrósł się w potężną kamienną twierdzę. Inicjatorem budowy zameczku był Bolesław Łysy – Rogatka, zaś pod koniec XIII wieku rozbudował go Bolko I Surowy. Za czasów panowania w księstwie świdnicko-jaworskim Bolka II w latach 1353-1364 wcześniejszy drewniany zameczek został zamieniony potężnym zamkiem, który był jednym z symboli potęgi księcia.

Zamek Chojnik – perła Parku Karkonoskiego, fot. Tomasz Sanecki

Po śmierci Bolka II wdowa po nim księżna Agnieszka oddała zamek w 1392 roku późniejszemu protoplaście potężnego śląskiego rodu – Gotsche Schoffowi. Zamek pozostał z krótką przerwą w rękach Schaffgotschów do końca swojego istnienia. W latach 1500 – 1560 warownia została mocno rozbudowana, a w trakcie wojny trzydziestoletniej /1618-1648/ zbudowano dodatkowe fortyfikacje. Twierdza ze względu na swoje położenie, w niedostępne składy była nie do zdobycia.

W 1634 roku kiedy ścięto Jana Ulryka von Schaffgotscha, zamek został skonfiskowany przez cesarza, jednak w 1649 roku zwrócono go poprzednim właścicielom. Historia zamku praktycznie kończy się w dniu 31 sierpnia 1675 roku. wówczas potężny pożar spowodowany uderzeniem pioruna zniszczył go doszczętnie. Opuszczona warownia popadła w ruinę.

Dopiero w 1822 roku utworzono tu odwiedzane chętnie przez turystów-kuracjuszy schronisko, które funkcjonuje do dziś. Według legendy mieszkała tu księżniczka Kunegunda, córka właściciela zamku. Jej kaprysem było, żeby kandydat na męża, objechał konno w pełnej zbroi zamkowe mury. Długo nikomu się to nie udawało, a kolejni śmiałkowie ginęli spadając w przepaść. Kiedy znalazł się śmiałek, który dokonał tego wyczynu, oczarowana nim księżniczka oddała mu swoją rękę. Ten jednak, chcąc ją ukarać za swoją próżność, odrzucił jej starania. Poniżona i niechciana Kunegunda rzuciła się w przepaść z murów, z których spadali śmiałkowie wysyłani przez nią na śmierć.

Po II wojnie światowej na zamku prowadzono kilkakrotnie prace rekonstrukcyjne, dzięki czemu dzisiaj możemy podziwiać ten wspaniały wytwór architektury średniowiecza. Od 1991 r. na zamku odbywa się jeden z największych w Polsce turniejów kuszniczych „O Złoty Bełt Zamku Chojnik”. W 1993 roku zamek stał się siedzibą Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik.

Zamek znajduje się na terenie Parku Karkonoskiego. Wstęp zarówno do Parku, jak i na Zamek należy opłacić osobno. Do zamku prowadzi kamienna droga /łatwiejsza/ bądź przez Zbójeckie Skały /trasa trudna/. Polecam ją dla turystów, którzy po odwiedzeniu zamku będą schodzić do miasta. Twierdza jest bowiem usytuowana nieopodal Jeleniej Góry – Sobieszowa i stanowi jedną z jej największych atrakcji turystycznych.

Scroll to Top