Bitwa, która dała nadzieję na obronę niepodległości

Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów dokonanym w 1793 roku, obszar państwa polskiego wynosił już zaledwie ponad 247 tysięcy km2, […]

Bitwa, która dała nadzieję na obronę niepodległości Czytaj więcej