Suchogórski Labirynt Skalny – dawniej wydobywano tu dolomit

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Suchogórski Labirynt Skalny” utworzony został decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu 27 maja 2008 roku. Teren ten znajdujący się na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, sąsiaduje z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym „Doły Piekarskie”. Główne wejście do Suchogórskiego Labiryntu Skalnego znajduje się w Bytomiu-Suchej Górze od strony ul. Prywatnej.

Jego obszar obejmuje prawie 20 hektarów powierzchni, a rzeźba terenu przypomina labirynt, co zawdzięczamy działalności kopalni odkrywkowej, gdzie wydobywano dolomit i limonit. Tym samym jest to już kolejne miejsce w Bytomiu, gdzie ukształtowanie terenu było wynikiem eksploatacji górniczej w mieście, w którym oprócz węgla kamiennego wydobywano srebro, dolomit, limonit, a także rudę cynku i ołowiu.

Suchogórski Labirynt Skalny – dawniej wydobywano tu dolomit, fot. Tomasz Sanecki

Suchogórski Labirynt Skalny to miejsce, w którym oprócz występowania gatunków objętych ochroną jak: Kruszczyk szerokolistny czy Dziewięćsił bezłodygowy, możemy zobaczyć także takie drzewa jak: Sosna zwyczajna, Dąb czerwony, Modrzew europejski oraz Brzozę brodawkową. Obszarem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Suchogórski Labirynt Skalny” opiekuje się Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie, które nie tylko dba o czystość tego miejsca, ale prowadzi także akcje edukacyjne oraz dokarmianie dzikich zwierząt występujących na obszarze Zespołu.

Scroll to Top