Będzin Grodziec – Góra św. Doroty i nieczynna cementownia

Będzin to jedno z najstarszych miast w województwie śląskim, leżącym nad rzeką Czarną Przemszą. Jego charakterystycznym zabytkiem jest zamek królewski, który powstał za czasów króla polskiego Kazimierza Wielkiego i odnotowany został już w 1349 roku. Warto jednak podkreślić, że kilka kilometrów od centrum Będzina w dzielnicy Grodziec możemy zwiedzić Górę Św. Doroty i znajdujący się na niej kościół z 1635 roku.

Będzin Grodziec – Góra św. Doroty i nieczynna cementownia, fot. Tomasz Sanecki

Góra Świętej Doroty o wysokości prawie 382 metrów n.p.m. to nie tylko widoczne z wielu śląskich i zagłębiowskich miast wzniesienie, ale również Obszar Chronionego Krajobrazu, z takimi gatunkami roślin jak: buki, dęby, brzozy brodawkowe, klony czy robinie akacjowe i jesiony. Na wzgórzu w 1635 roku wybudowano kościół pw. św. Doroty, a jego budowniczym był ks. Wojciech Lipnicki, zaś fundatorką Dorota Kącka z klasztoru sióstr Norbertanek w Krakowie. Murowany kościół z barokową wieżą do dziś jest jednym z najważniejszych zabytków Będzina. Ze szczytu wzniesienia możemy zobaczyć piękne widoki śląskich miast, a także wciąż przemysłowy krajobraz Górnego Śląska i Zagłębia.

Warto dodać, że Będzinie – Grodźcu znajdują się również ruiny nieczynnej już cementowni Grodziec. Powstała w 1857 roku cementownia działała do końca lat siedemdziesiątych XX wieku i była jednym z największych zakładów w powojennej Polsce. Ruin oczywiście nie można zwiedzać, jednak doskonale widoczne są one od strony ul. Barlickiego.

Do dzisiaj działa również w Będzinie jedna z największych w województwie śląskim elektrowni węglowych – w dzielnicy Łagisza. Elektrownia doskonale jest widoczna również z Góry św. Doroty.

Scroll to Top