Rybnik – łączy nowoczesność z tradycją i kulturą

Rybnik to dzisiaj jedno z największych i najludniejszych miast Górnego Śląska. Liczy prawie 140 tys. mieszkańców i jest głównym miastem aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Miasto ma już ponad siedemset lat, bowiem lokacja Rybnika na prawie niemieckim nastąpiła około 1308 roku, a Rybnik należał wówczas do księstwa raciborskiego, zaś później był stolicą wydzielonego księstwa rybnickiego.

Miasto w swojej historii leżało w granicach Państwa Wielkomorawskiego, Czech, Polski, Austrii, Prus/Niemiec i ponownie Polski. Do 1327 roku miasto było w granicach Polski, jednak w 1327 roku Leszek, książę raciborski złożył w Opawie hołd lenny i podporządkował księstwo królowi Czech. W 1526 roku Czechy wraz ze Śląskiem przeszły pod panowanie Austrii, a tym samym Rybnik znalazł się w granicach Monarchii Habsburgów. Rybnik wówczas należał do Jana Dobrego, księcia opolsko-raciborskiego. Po jego śmierci Austria zdecydowała wydzielić z księstwa raciborskiego tzw. Rybnickie Państwo Stanowe obejmujące Rybnik i okoliczne wsie.

Rybnik – łączy nowoczesność z tradycją i kulturą, fot. Tomasz Sanecki

W 1740 roku w wyniku wojen śląskich król pruski Fryderyk II Wielki Hohenzollern zajął Śląsk i tym samym miasto i jego mieszkańcy stali się poddanymi króla Prus. W 1788 roku państwo rybnickie zostało odkupione przez króla Fryderyka Wilhelma II i przeszło na własność skarbu pruskiego. Od 1818 roku utworzono powiat rybnicki z siedzibą w Rybniku. Na obszarze należącym obecnie do miasta od końca XVIII wieku rozwijało się górnictwo węgla kamiennego oraz inne gałęzie przemysłu. Ponadto w II połowie XIX wieku miasto nabrało nowoczesnego charakteru. Budowano budynki publiczne oraz inne obiekty, jak: kościół ewangelicki, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, szpital św. Juliusza, budynek starostwa. W 1822 roku wybudowano klasycystyczny Ratusz na Rynku, a w latach 1903-1906 neogotycki kościół św. Antoniego. Warto dodać, że w 1856 ukończono w Rybniku budowę kolei żelaznej, jak również w mieście działały różnego rodzaju zakłady – cegielnie, młyny, browary, garbarnia i inne zakłady przemysłu spożywczego.

Rybnik odegrał jedną z kluczowych ról podczas powstań śląskich w latach 1919 – 1921. Do Polski miasto powróciło w 1922 roku. W mieście stacjonował między innymi I batalion 75 pułku piechoty, będący następcą 1 Pułku Strzelców Bytomskich, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku i w III powstaniu śląskim.

Rybnik po zakończeniu II wojny światowej wszedł w okres szybkiego rozwoju gospodarczego. Rozwinął się tutaj Rybnicki Okręg Węglowy, a w latach siedemdziesiątych XX wieku zbudowano elektrownię oraz Zalew Rybnicki.

Współcześnie miasto Rybnik składa się z 27 dzielnic i jest dzisiaj 25 miastem w Polsce pod względem ilości mieszkańców (łączna liczba prawie 140 tysięcy mieszkańców).

Wśród ciekawych miejsc, które warto odwiedzić są:

  1. Rynek;
  2. Bazylika pw. Świętego Antoniego;
  3. Budynek Starostwa Powiatowego;
  4. Kościół Matki Boskiej Bolesnej;
  5. Figura Świętego Jana Nepomucena;
  6. Centrum Handlowo – Usługowe Focus zbudowane na terenie dawnych obiektów browaru. Budynki byłego browaru zostały wkomponowane w Centrum Handlowe, w tym dawny komin browaru, który istniał w Rybniku do 2004 roku;
  7. Ratusz miejski;
  8. Sąd rejonowy – dawny zamek piastowski.
Scroll to Top