Oleśnica – miasto i zamek książąt oleśnickich

Oleśnica jest miastem na prawach powiatu leżących w województwie dolnośląskich, około 30 km od Wrocławia. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1255 roku i słynie przede wszystkim z pięknego zamku książąt oleśnickich.

Oleśnica była stolicą odrębnego księstwa przez ponad 570 lat. Lokacji miasta dokonał w 1255 roku książę wrocławski Henryk III, później należało do Henryka III Głogowskiego, po śmierci którego w 1309 roku doszło do podziału jego ziem. To spowodowało, że w 1312 roku powstało odrębne księstwo oleśnicki, zaś w 1329 roku księstwo stało się lennem czeskim. Ciekawostką jest fakt, że wszyscy następcy Konrada I Oleśnickiego mieli na imię Konrad i przez 170 lat rządzili tymi ziemiami, a Konrad VII Biały dowodził chorągwią w czasie bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku po stronie Krzyżaków.

Oleśnica – miasto i zamek książąt oleśnickich, fot. Tomasz Sanecki

Ostatni z Piastów oleśnickich Konrad X Biały umarł bezpotomnie w 1492 roku, a księstwo oleśnickie zostało przez ówczesnego króla czeskiego Władysława Jagiellończyka przekazane księciu Henrykowi I ziębickiemu, synowi króla Jerzego z Podiebradu, co doprowadziło do powstania księstwa ziębicko-oleśnickiego.

Rządy książąt z rodu Podiebradów zakończyły się w 1647 roku, kiedy zmarł Karol Fryderyk – ostatni z Podiebradów oleśnickich. Wówczas zamek i księstwo oleśnickiego jako lenno dziedziczne otrzymali w 1649 roku przedstawicielowi dynastii wirtemberskiej.

Oleśnica w granicach Habsburgów pozostała do wojen śląskich. Po 1740 roku znalazła się w granicach Królestwa Prus, a później Cesarstwa Niemieckiego i Rzeszy Niemieckiej aż do 1945 roku. Po przedstawicielach dynastii wirtemberskiej, Oleśnicę przejęli przedstawiciele dynastia Brunszwików, zaś w 1885 roku Oleśnica i sąsiedni Bierutów stały się lennem tronowym Hohenzollernów. Zamek w Oleśnicy był rezydencją każdego następcy trony na tronie cesarskim w Niemczech, zaś w latach 1926-1945 własnością byłego następcy tronu Fryderyka Wilhelma. Po II wojnie światowej Oleśnica w związku ze zmianą granic znalazła się w granicach odrodzonej Polski.

Warto dodać, że oprócz zamku w Oleśnicy wartymi zobaczenia zabytkami tego miasta są również: Rynek z Ratuszem, Brama Wrocławska z murami obronnymi, Bazylika Mniejsza obok zamku książąt oleśnickich oraz cerkiew prawosławna.

Scroll to Top