Na Szlaku Orlich Gniazd – Skały Kroczyckie

Kroczyce, gmina położona w województwie śląskim w powiecie zawierciański w obrębie rzek Krztyni i Białki jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. O jej walorach przyrodniczych świadczą przede wszystkim ostańce skalne, jaskinie, ale również liczne szlaki turystyczne, które dla miłośników pieszych wycieczek są z pewnością największą atrakcją tych terenów.

Na Szlaku Orlich Gniazd – Skały Kroczyckie, fot. Tomasz Sanecki

Będąc w Kroczycach przede wszystkim warto zobaczyć rozciągające się na zachód od tej miejscowości pasmo wzniesień nazywane Skałami Kroczyckimi. Najwyższe z tych wzniesień to mająca 462 metry n.p.m Góra Zborów znajdująca się od strony Podlesic. To doskonały punkt widokowy, z którego roztacza się panorama na sąsiednie miejscowości oraz liczne skały występujące w tym rejonie. Ciekawostką jest wmurowana na Górze Zborów pozostałość po wieży triangulacyjnej, która pozwalała wykonywać bardzo dokładne pomiary dla potrzeb wojskowych czy administracyjnych. Dzięki stworzeniu punktów triangulacyjnych wyznaczano granice państw, mapy dla danego obszaru czy mierzono odległości między różnymi punktami.

Warto również dodać, że w rejonie Skał Kroczyckich występują liczne jaskinie, a najbardziej znana z nich to Jaskinia Głęboka o długości 190 metrów, która otwarta jest dla ruchu turystycznego.

Dojazd do Kroczyc najlepszy jest od strony Zawiercia drogą DK 78 lub od Żarek DW 792, gdzie bezpośrednio dojedziemy w rejon Rezerwatu Góry Zborów na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Scroll to Top