KARTKA Z KALENDARZA – 9 LIPCA

9 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte zawarł w Tylży pokój z Królestwem Prus reprezentowanym przez Fryderyka Wilhelm III.

Podpisany przez Napoleona Bonaparte i cesarza Rosji Aleksandra I traktat w Tylży z 7 lipca 1807 roku, na mocy którego cesarz Rosji uznał nabytki Francji i przystąpił do blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii oraz uznał powstanie Księstwa Warszawskiego, miał swój ciąg dalszy 9 lipca. Wówczas Bonaparte zawarł układ z Królestwem Prus, które zrzekały się ziem drugiego i części ziem pierwszego i trzeciego rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warszawskie. Ponadto Prusy zrzekły się terenów na zachodzie Niemiec, gdzie utworzono Królestwo Westfalii, zaś Gdańsk został Wolnym Miastem pod wspólnym protektoratem Prus i Saksonii.

Traktaty w Tylży z 7 i 9 lipca między Francją a Rosją i Prusami jeszcze raz potwierdziły potęgę Napoleona Bonaparte, który dyktował warunki zarówno Aleksandrowi I, jak również Królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi III.

Zdjęcia:

Traktat w Tylży, grafika, rysunek z około 1808 roku, autor: Jügel Johann Friedrich (1772-1833), Schumann Karl Franz Jakob (1767-1827), Sygnatura: G.32391/WAF.395, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Entreuve de leurs Majestés Impériales : Napoléon le grand Empereur des Français Roi d’Italie Protecteur de la Confédération du Rhin et Alexandre 1.er Czar et Empereur de toutes les Russie &, Spotkanie Napoleona Bonaparte z Aleksandrem I na tratwie w Tylży, auorzy: Le Beau Pierre-Adrien (1744-ca 1817), Rytownik, Martinet Pierre (1781-1815?), grafika i rysunek nie sprzed 1807 roku, Sygnatura: G.30745/WAF.212, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Europa w czasach napoleońskich – najdalszy zasięg zdobyczy Napoleona Bonaparte, źródło: Encyklopedia Powszechna Ultima Thule z 1931 roku, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top