KARTKA Z KALENDARZA – 9 GRUDNIA

9 grudnia 1922 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej Polskiej. Swój urząd sprawował zaledwie kilka dni, bowiem 16 grudnia zginął, zastrzelony w stołecznej Zachęcie przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego.

Wybory prezydenckie przeprowadzono 9 grudnia 1922 roku. Kandydatami do fotelu prezydenta byli: Ignacy Daszyński – kandydat PPS, Stanisław Wojciechowski z listy PSL „Piast”, Jan Baudouin de Courtenay popierany przez mniejszości narodowe, hrabia Maurycy Zamoyski popierany przez środowiska związane z prawicą oraz Gabriel Narutowicz, który wystartował z listy PSL „Wyzwolenie”.

Dwie pierwsze tury wyborów nie wyłoniły pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dopiero w trzeciej turze Gabriel Narutowicz głosami lewicy, PSL „Piast” oraz mniejszości narodowych pokonał hrabiego Maurycego Zamojskiego i został wybrany na prezydenta RP.

11 grudnia Narutowicz został zaprzysiężony na urzędzie prezydenta, zaś 14 grudnia Józef Piłsudski przekazał władzę nowemu prezydentowi.

16 grudnia Gabriel Narutowicz podczas odwiedzin Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie został zamordowany przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, który oddał trzy strzały do prezydenta.

Obwieszczenie [Inc.:] Niepoczytalna ręka dokonała dnia 16 grudnia ohydnego mordu na osobie Najwyższego Dostojnika Rzeczypospolitej Pana Prezydenta Narutowicza […] : Warszawa, dnia 16 grudnia 1922 r., Współautor: Darowski, Ludwik (1881-1948), Sygnatura: DŻS IA 6f1 1922 Warszawa, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Zdjęcia:

Gabriel Narutowicz – fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-A-1268;

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podczas rozmowy z nowo wybranym prezydentem Gabrielem Narutowiczem w Belwederze, Data wydarzenia: 10 grudnia 1922 roku, Sygnatura: 22-242, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Eligiusz Niewiadomski, 16 grudnia zamordował prezydenta Gabriela Narutowicza, źródło: za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Warta honorowa przy sarkofagu Gabriela Narutowicza w katedrze św. Jana w Warszawie, źródło: data wydarzenia: 16 grudnia 1933 roku, sygnatura: 1-A-1273-1, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Scroll to Top