KARTKA Z KALENDARZA – 8 WRZEŚNIA

8 września 1157 roku w Oksfordzie urodził się Ryszard Lwie Serce, król Anglii, jeden z dowódców podczas III wyprawy krzyżowej, w której odniósł sukcesy nad wojskami Saladyna.

Król Anglii Ryszard Lwie Serce, artysta: Merry – Joseph Blondel, rok powstania dzieła: 1841 rok, zbiór: Pałac wersalski, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Ryszard Lwie Serce początkowo nie był dziedzicem korony królestwa Anglii, jednak wskutek śmierci brata w 1183 roku został następcą swojego ojca Henryka II Plantageneta. Zanim objął tron Anglii otrzymał od ojca zwierzchnictwo nad Akwitanią i Poitiers, a między ojcem i braćmi dochodziło do sporów, a nawet lokalnych konfliktów. Po śmierci ojca objął władzę w Anglii w 1189 roku.

Kiedy Ryszard Lwie Serce obejmował władzę w Anglii, w Ziemi Świętej w 1187 roku wojska chrześcijańskie poniosły klęskę pod Rogami Hittinu, która doprowadziła wkrótce do upadku wielu twierdz jak: Akki, Sydonu, Bejrutu i wreszcie Jerozolimy. Na wieść o klęskach wojsk chrześcijańskich w 1190 roku Ryszard Lwie Serce zdecydował się wziąć udział w III wyprawie krzyżowej.

Europa w czasie walki papiestwa z cesarstwem i wypraw krzyżowych w. XI-XIII, autor: Nanke Czesław (1883-1950), Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza Romera (Lwów), Sygnatura: ZZK 10 954, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Wojskom chrześcijańskim, wśród których Ryszard Lwie Serce był jednym z najważniejszych dowódców, udało się odbić Akkę w lipcu 1191 roku, a także odnieść zwycięstwa nad Saladynem pod Arsuf i Jafą. Wojskom króla Anglii nie udało się zająć Jerozolimy, jednak w wyniku zawartego pokoju chrześcijanie mieli swobodny dostęp do miejsc świętych, w tym Jerozolimy.

Po zakończonej wojnie Ryszard Lwie Serce udał się w drogę powrotną do Anglii, jednak jego okręt rozbił się, a on sam dostał się do niewoli i wydano go cesarzowi Henrykowi VI, który zażądał za niego wysokiego okupu. Wolność Ryszard Lwie Serce odzyskał dopiero w lutym 1194 roku. Ostatnie lata upłynęły mu na walkach z bratem Janem bez Ziemi oraz królem Francji Filipem Augustem, który próbował odebrać mu posiadłości w Andegawenii. Podczas oblężenia zamku Chalus-Chabrol został ranny grotem strzały, wskutek czego do rany wdała się gangrena, powodując śmierć angielskiego króla 6 kwietnia 1199 roku.

Palestine of the crusades : historical introduction and gazetteer to accompany a map of the country on scale 1:350 000 (Palestyna wypraw krzyżowych: historyczny wstęp i gazetteer towarzyszący mapie kraju w skali), wydawca: Wydawca: Survey of Palestine. Department of Antiquities, Adres wydawniczy: Jerusalem : Survey of Palestine. Department of Antiquities, 1946, Sygnatura: ZZK 18 376, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna
Scroll to Top