KARTKA Z KALENDARZA – 8 PAŹDZIERNIKA

8 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał w Berlinie dekret o włączeniu do III Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych.

Aneksja polskich ziem oparta była na kryteriach narodowościowych, ale wynikała również z potrzeb gospodarczych III Rzeszy. Do Niemiec włączono okręg Poznań (Posen), okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie (Danzig-Westpreussen), do prowincji Prusy Wschodnie (Ostpreussen) włączono Ciechanowskie i Suwałki, a do prowincji śląskiej (Provinz Schlesien) – rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz), powiększając jednocześnie rejencję opolską (Regierungsbezirk Oppeln). Łącznie Niemcy zaanektowali ok. 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób.

Warto dodać, że 12 października Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa – terytorium niewłączonego bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej. Stolicą Generalnego Gubernatorstwa został Kraków, a GG składało się z dystryktów: warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego oraz radomskiego.

26 października 1939 roku wszedł z kolei w życie dekret Adolfa Hitlera z 12 października o powołaniu Generalnego Gubernatorstwa. Namiestnikiem został dr Frank Hans z tytułem Generalnego Gubernatora dla okupowanych ziem polskich. Na stolicę wybrał sobie Kraków, a na siedzibę Wawel.

Hans Frank wydał 26 października 1939 roku proklamację dotyczącą powołania Generalnego Gubernatorstwa, z którą mieszkańcy GG mogli się zapoznać z prasy oraz poprzez rozwieszone afisze. Generalne Gubernatorstwo podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, a stolicą GG został Kraków.

W Generalnym Gubernatorstwie językiem urzędowym był niemiecki, zaś polski jedynie dopuszczano, utrzymano prawo polskie, jeśli oczywiście nie było sprzeczne z prawem niemieckim, a Hans Frank podlegał tylko Adolfowi Hitlerowi, co dawało mu nieograniczoną władzę w Generalnym Gubernatorstwie.

Zdjęcia:

Mapa Generalnego Gubernatorstwa z planem regulacji Wisły oraz nazwy innych regionów wchodzących w skład III Rzeszy, Sygnatura: 2-7729, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Proklamacja Gubernatora Generalnego [Inc.:] Führer i Kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler, powierzył mi rozporządzeniem […] = Proklamation des Generalgouverneurs [Inc.:] Der Führer und Kanzler de Deutschen Reiches, Adolf Hitler, hat mit durch Erlass, data wydarzenia: 1939 rok, druk ulotny, sygnatura: DŻS IA 7 Cim, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Mapa sieci dróg w Generalnym Gubernatorstwie – fotokopia, Data wydarzenia: 1939 – 1941, Sygnatura: 2-7603, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top