KARTKA Z KALENDARZA – 30 PAŹDZIERNIKA

30 października 1939 roku ukazało się rozporządzenie Heinricha Himmlera, jako komisarza Rzeszy do spraw umacniania niemieckości o przesiedleniu Polaków i Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy na teren Generalnego Gubernatorstwa.

Himmler zarządził, aby od listopada 1939 do lutego 1940 roku z ziem polskich włączonych do Rzeszy zostały przeprowadzone wysiedlenia Polaków oraz Żydów.

Zgodnie z rozporządzeniem Polacy mieli być deportowani z prowincji Gdańsk – Prusy Zachodnie – tj. wszyscy Polacy z Kongresówki, zaś z prowincji Poznań, południowych i wschodnich Prusach i wschodniego Górnego Śląska szczególnie wrogo usposobiona polska ludność. Z kolei Żydzi mieli być wysiedleni z „dawnych polskich, obecnie niemieckich prowincji”.

Zdjęcia: Heinrich Himmler, szef policji i SS w III Rzeszy. Fotografia portretowa wykonana z okazji piątej rocznicy objęcia stanowiska szefa policji i SS, Autor: Hoffmann Heinrich, sygnatura: 2-12227, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Zastępca protektora Rzeszy Reinhard Heydrich (pierwszy z prawej) przedstawia szefowi policji niemieckiej Heinrichowi Himmlerowi (drugi z prawej) swoich współpracowników na dziedzińcu honorowym zamku praskiego. Himmler i Heydrich to osoby odpowiedzialne za największe zbrodnie wojenne dokonane przez III Rzeszę Niemiecką, sygnatura: 2-15532, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Uroczystości na Błoniach Krakowskich z udziałem Heinricha Himmlera z okazji pierwszej rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa. Heinrich Himmler wita się z Otto von Wachterem. Widoczny również Josef Friedrich Buhler (pierwszy z prawej), Data wydarzenia: 1940-10, Sygnatura: 2-3419, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top