KARTKA Z KALENDARZA – 3 STYCZNIA

3 stycznia 1795 roku Austria i Rosja zawarły w Petersburgu traktat sankcjonujący trzeci, ostatni rozbiór Rzeczypospolitej. Traktat podpisały Rosja i Austria, która była jego inicjatorem, zaś Prusy dołączyły do traktatu rozbiorowego 24 października 1795 roku.

III rozbiór Rzeczypospolitej, źródło/autor: Halibutt, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Ostatni traktat rozbiorowy wymazał na 123 lata Rzeczpospolitą z mapy Europy. Zgodnie z ustaleniami zaborców, Rosja przejęła wszystkie ziemie na wschód od Niemna i Bugu, tj. ok. 120 tysięcy km2. Z kolei Prusy zajęły część Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy, zaś Austria, która była inicjatorem III rozbioru anektowała Lubelszczyznę, Małopolskę z Krakowem oraz część Mazowsza i Podlasia.

Warto podkreślić, że 26 stycznia 1797 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały ostateczną konwencję rozbiorową Polski, która nie tylko regulowała sprawy terenów zagarniętych przez trzech zaborców, ale również określał status prawny poddanych ziem zabranych, warunki spłaty ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także ustalenie, że nigdy nie będzie używana nazwa „Królestwo Polskie”, a nazwa ta miała raz na zawsze zniknąć z mapy Europy.

Scroll to Top