KARTKA Z KALENDARZA – 3 LIPCA

3 lipca 1866 roku w bitwie pod Sadową wojska pruskie pokonały Austriaków. Efektem klęski Austriaków było podpisanie pokoju w Pradze, na mocy którego Austria musiała zrzec się prawa na rzec Prus – Holsztynu i Szlezwiku oraz Wenecji na rzecz Włoch. Prusom podporządkowano również Hanower, Hesję Elektorską, Księstwo Nassau oraz Wolne Miasto Frankfurt.

Bitwa pod Sadową, autor: Georg Bleibtreu, data powstania: 1869 rok, zbiór: Niemieckie Muzeum Historyczne, Źródło/Fotograf: prac własna według Anagoria, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Bitwa pod Sadową nie tylko potwierdziła przewagę Prusa nad Austrią, ale również umożliwiła w przyszłości zjednoczenie ziem niemieckich i utworzenie Cesarstwa Niemieckiego. W bitwie wzięło udział około 440 tysięcy żołnierzy, a Prusacy dysponowali nie tylko przewagą liczebną, ale również technologiczną – karabiny Dreyse M1849 wystrzeliwały pociski z częstotliwością około 4 razy większą niż broń austriacka.

Warto podkreślić, że w bitwie doskonałym kunsztem dowodzenie wykazał się feldmarszałek Helmut Karl von Moltke. W bitwie poległo około 6 tysięcy żołnierzy wojsk cesarskich, a ponad 22 tysiące dostało się do niewoli. Wśród walczących żołnierzy zarówno po stronie Prus, jak i Cesarstwa było wielu Polaków, przymusowo wcielonych do armii.

Bitwa pod Sadową w 1866 roku było decydującym momentem wojny prusko – austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim. Wojna z Austrią w 1866 roku zakończona została pokojem w Pradze 23 sierpnia 1866 roku, na mocy którego Austria zgodziła się na rozwiązanie Związku Niemieckiego, na nową organizację Niemiec bez swego udziału, a także zrzeczenie się praw do Szlezwiku i Holsztyna.

Austria mimo poniesionych klęsk i upokorzenia nie była w oczach Bismarcka wrogiem, którego należało zniszczyć, ponadto liczył, że w przyszłości austriacka neutralność w razie konfliktu z Francją będzie bardzo korzystna, dlatego Bismarck nie chciał upokarzać Austrii, zagarniać np. Śląsk Cieszyński czy część Czech.

Zwycięstwo pod Sadową było jednym z przełomowych etapów w drodze do zjednoczenia Niemiec pod berłem Prus.

Zdjęcia:

Otto von Bismarck, kanclerz Cesarstwa Niemieckiego – reprodukcja obrazu sprzed 1890 roku, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-E-10137;

Portret Otto von Bismarcka, fotografia wykonana przez Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w 1981 z fot. wykonanej ok. 1870 r. przez Kunst Verlag de Photographischen Gesellschaft w Berlinie. Oryginał znajduje się w albumie Orzeszkowej Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, Sygnatura: F.48027/I, źródło: Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna.

Scroll to Top