KARTKA Z KALENDARZA – 25 STYCZNIA

25 stycznia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej Joachim von Ribbentrop przybył do Warszawy, aby po raz kolejny przekonać rząd polski do współpracy i ustępstw na rzecz Niemiec. Podczas dwudniowej wizyty otrzymał stanowczą odpowiedź „Nie” od ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Becka.

Przyjazd ministra spraw zagranicznych von Ribbentropa do Polski 25 stycznia 1939 roku nie był przypadkiem. Dzień później, 26 stycznia przypadała bowiem 5. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego układu o nieagresji.

Warto dodać, że 5 stycznia 1939 roku Józef Beck spotkał się w Berchtesgaden z Adolfem Hitlerem, zaś 6 stycznia z ministrem von Ribbentropem, który powtórzył wszystkie dotychczasowe żądania wobec Polski, czyli przyłączenie Gdańska oraz linię kolejową i autostradę przez tzw. „polski korytarz”. Wizyta 25-26 stycznia Ribbentropa w Warszawa miała na celu nie tylko powtórzenie niemieckich propozycji, ale minister spraw zagranicznych III Rzeszy próbował przekonać Polaków o korzyściach, jakie wynikną z ustępstw Polski na rzecz Niemiec.

Ribbentrop pomimo dwudniowej wizyty nie uzyskał niczego w Warszawie. Sytuacja w Europie już wkrótce zaogniła się. 14 marca Słowacja ogłosiła niepodległość, stając się satelitą III Rzeszy, a 15 marca Niemcy zajęli Pragę, zaś 22 marca zabrali Kłajpedę Litwinom.

21 marca w rozmowie z ambasadorem Rzeczypospolitej w Berlinie Józefem Lipskim minister Joachim von Ribbentrop ponowił żądania wobec Polski w sprawie Wolnego Miasta Gdańska i korytarza. 31 marca premier Wielkiej Brytania Neville Chamberlain udzielił Polsce jednostronnej gwarancji w sprawie zagrożenia Polski działania wojennymi. Te działania jednak nie uchroniły Polski przed eskalacją działań.

28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler wypowiedział niemiecko-polską deklarację o niestosowaniu przemocy. Z kolei zaś 5 maja podczas wystąpienia w Sejmie minister Józef Beck wygłosił słynne słowa: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”.

W kolejnych miesiącach sytuacja stale się pogarszała, a podpisany niemiecko-sowiecki pakt z 23 sierpnia 1939 roku przypieczętował los II Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad tydzień później, 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę.

Zdjęcia:

Minister Joachim von Ribbentrop przechodzi przed frontem kompanii honorowej na dworcu w Warszawie. Towarzyszy mu minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 25 stycznia 1939 roku, sygnatura: 1-D-1192-1;

Minister Józef Beck podczas rozmowy z ambasadorem Edwardem Raczyńskim, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 2-4 kwietnia 1939 roku, sygnatura: 1-D-1838-3;

Posiedzenie Sejmu w 1939 roku – expose ministra spraw zagranicznych Józefa Becka na zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 5 maja 1939 roku, sygnatura: 1-A-933-16.

Scroll to Top