KARTKA Z KALENDARZA – 25 LIPCA

25 lipca 1434 roku w katedrze na Wawelu został koronowany na króla polskiego Władysław III Warneńczyk. Dziesięć lat później, w 1444 roku Warneńczyk zginął w bitwie pod Warną w starciu z wojskami tureckimi.

Władysław Warneńczyk był najstarszym synem króla Władysława Jagiełły i w chwili śmierci ojca miał zaledwie 10 lat. Mimo że nie osiągnął pełnoletności został dzięki staraniom biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego koronowany na króla Polski. Władzę w jego imieniu sprawowała Rada Opiekuńcza. W 1440 roku, a więc w wieku 16 lat został królem Węgier, co spowodowało, że niedoświadczony król został wciągnięty w wir wydarzeń na południu Europy, gdzie Imperium Osmańskie podbijało kolejne kraje.

W 1443 roku pod wpływem papieża Eugeniusza IV, Władysław Warneńczyk rozpoczął krucjatę przeciwko Turcji. Polski i węgierski król odniósł kilka zwycięstwa, dzięki czemu sułtan turecki zawarł z nim w Segedynie rozejm obowiązujący 10 lat. Pod wpływem kardynała Juliusza Cesariniego król zerwał rozejm z Turcją i podjął kolejną wyprawę przeciwko Imperium. Zakończyła się ona wielką klęską wojsk królewskich 10 listopada 1444 roku pod Warną. Ciała króla nigdy nie znaleziony, co było podstawą do podejrzeń, że przeżył bitwę. Według innych relacji głowa króla stała się trofeum sułtana Murada II.

Po śmierci Władysława królem Polski został jego młodszy brat, Kazimierz Jagiellończyk, od 1440 roku wielki książę litewski.

Zdjęcia:

Obraz – Śmierć Władysława Jagiellończyka pod Warną w 1444 roku, autor: Stanisław Chlebowski, źródło: Zamek w Niepołomicach, autor zdjęcia: Tomasz Sanecki;

Portret Władysława Warneńczyka, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Władysław Warneńczyk, autor: Kossak Juliusz (1824-1899), pocztówka z 1903 roku, Sygnatura: DŻS XII 8b/p.51/5, Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top