KARTKA Z KALENDARZA – 24 LUTEGO

24 lutego 1917 roku Brytyjczycy przekazali Amerykanom treść telegramu Zimmermana, który był jedną z przyczyn przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej.

Mimo zaszyfrowania depeszy, została ona już częściowo, 17 stycznia odszyfrowana przez specjalistów z dziedziny łamania kodów w Wielkiej Brytanii. Brzmiała ona następująco:

Do ambasadora Cesarskich Niemiec w Waszyngtonie, hrabiego Bernstorffa

W. 158, 16 stycznia 1917

Do ambasadora Cesarskich Niemiec w Meksyku, von Eckardta

Ściśle tajne; wyłącznie do wiadomości Jego Ekscelencji oraz dla doręczenia cesarskiemu ministrowi pełnomocnemu w Meksyku bezpieczną drogą przekazu. Zamierzamy rozpocząć 1 lutego nieograniczoną wojnę okrętami podwodnymi. Będziemy się starali pomimo tego utrzymać Stany Zjednoczone Ameryki neutralne /?/… Na wypadek, gdyby to się nie powiodło składamy Meksykowi propozycję sojuszu na następujących zasadach: (wspólne) prowadzenie wojny, (wspólne) zawarcie pokoju. Jego Ekscelencja zechce w ścisłej dyskrecji na razie poinformować prezydenta /Meksyku/, w najgłębszej tajemnicy, gdy tylko wybuch wojny ze Stanami Zjednoczonymi będzie pewny i jednocześnie zostać pośrednikiem między nami a Japonią… Armia okrętów podwodnych daje nadzieję na to, że w kilka miesięcy Anglia będzie zmuszona do zawarcia pokoju. Za potwierdzeniem odbioru. Zimmermann

Jego treść zszokowała prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dla amerykańskich polityków i społeczeństwa była to nie tylko ingerencja w wewnętrzne sprawy krajów Ameryki Północnej, ale przede wszystkim oburzyła wszystkich propozycja poparcia Niemiec dla Meksyku w sprawie odebrania utraconych przez niego terytoriów w połowie XIX wieku. Na odpowiedź Stanów Zjednoczonych, Niemcy i jego sojusznicy nie musieli zbyt długo czekać.

26 lutego Kongres pod naciskiem Białego Domu rozpoczął prace nad ustawami zezwalającymi na uzbrojenie statków i podjęcie wszelkich środków potrzebnych do ochrony obywateli amerykańskich i ich własności na wszystkich morzach. Faktycznie oznaczało to zbrojną neutralność Stanów Zjednoczonych, które były już o krok od przystąpienia do wojny.

1 marca 1917 roku telegram Zimmermanna opublikowano w amerykańskiej prasie. Oburzenie społeczeństwa USA było olbrzymie, nawet pacyfiści opowiedzieli się w większości za wojną z Niemcami. Wrzenie podsycały udane ataki niemieckich łodzi podwodnych na cywilne statki amerykańskie. 12 marca niemiecki okręt zatopił amerykański statek „Algonquin”, płynący z ładunkiem żywności z Nowego Jorku do Londynu. 19 marca kolejne trzy okręty amerykańskie padły ofiarą niemieckich U-Bootów.

Już 2 kwietnia, pod wpływem antyniemieckich nastrojów w społeczeństwie amerykańskim, Wilson w Kongresie zaapelował o przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Senat 82 głosami przeciwko 6 podjął uchwałę upoważniającą prezydenta Wilsona do wypowiedzenia wojny Niemcom. 6 kwietnia w Izbie Reprezentantów większością 373 głosów przeciwko 50 podjęto identyczną uchwałę. Wilson nie czekając na dalszy rozwój wypadków, 6 kwietnia wypowiedział wojnę Niemcom.

Zdjęcie nr 1: Minister spraw zagranicznych Cesarstwa Niemieckiego Artur Zimmermann, autor: PD, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Zdjęcie nr 2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, autor: Harris & Ewing, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Zdjęcie nr 3: Telegram Zimmermanna w postaci zaszyfrowanej – źródło w zbiorach National Archives and Records Administration, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top