KARTKA Z KALENDARZA – 22 WRZEŚNIA

22 września 1882 roku urodził się Wilhelm Keitel, niemiecki feldmarszałek, szef Naczelnego Dowództwa (Oberkommando der Wehrmacht), zbrodniarz wojenny sądzony w Norymberdze, gdzie został skazany na karę śmierci, a następnie powieszony.

Keitel w czasie I wojny światowej walczył na froncie zachodnim w 1914, po czym został przeniesiony w 1915 roku do niemieckiego Sztabu Głównego. Po zakończeniu I wojny światowej pozostał w mocno ograniczonej Reichswehrze, gdzie w 1924 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Obrony, zaś w 1926 roku objął stanowisko szefa wydziału organizacyjnego Sztabu Generalnego Reichswehry.

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy pozycja Keitla znacząco wzrosła, czego dowodem była nominacja w 1935 roku na szefa Zarządu Ogólnego Wehrmachtu, zaś w 1938 roku Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu /Oberkommando der Wehrmacht – OKW/. Jako szef OKW odpowiadał za przygotowania Niemiec do wojny, tym samym był współodpowiedzialny za niemieckie zbrodnie wojenne. Keitel podpisał między innymi rozkaz, w którym nakazał rozstrzeliwanie radzieckich komisarzy, jak również stosowanie represji względem ludności kraju atakowanego przez III Rzeszę.

Keitel mimo ponoszonych klęsk przez Wehrmacht nadal bezwarunkowo służył Adolfowi Hitlerowi, uważając że wojskowa dyscyplina nakazywała mu przestrzeganie złożonej przysięgi na lojalność Hitlerowi, czego efektem było nadanie mu przydomka „Lokaj Hitlera”. Po klęsce III Rzeszy Niemieckiej z 8 na 9 maja Keitel podpisał bezwarunkową kapitulację Niemiec. 13 maja został aresztowany i stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, gdzie udowodniono mu planowanie wojny i spisek przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Trybunał w Norymberdze skazał Wilhelma Keitla na karę śmierci przez powieszenie. Mimo że niemiecki feldmarszałek domagał się zmiany kary na rozstrzelanie, jego prośba nie została uwzględniona i 16 października 1946 roku Keitel zawisł na szubienicy.

Zdjęcia:

Główni oskarżeni w procesie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, źródło plik jest dostępny w zbiorach National Archives and Records Administration i skatalogowany pod numerem ARC (National Archives Identifier) 540127, autor: Ray D’Addario, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisujący akt kapitulacji Wehrmachtu, 8/9 maja 1945 roku, źródło: National Archives and Records Administration: Picture 111-SC-206292, autor: U.S. Army Lt. Moore, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Podpisanie aktu kapitulacji 8/9 maja 1945 roku, źródło: Bundesarchiv, Bild 183-J0422-0600-002 / CC-BY-SA 3.0, Numer inwentarzowy: Bild 183-J0422-0600-002, Zbiór German Federal Archives, obecnie w zbiorach: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild (Bild 183), plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Niemcy;

Ława oskarżonych w Norymberdze. Od lewej w pierwszym rzędzie: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, w drugim rzędzie: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel, źródło: plik jest dostępny w zbiorach National Archives and Records Administration i skatalogowany pod numerem ARC (National Archives Identifier) 540128, za Wikimedia Commons.

Scroll to Top