KARTKA Z KALENDARZA – 22 PAŹDZIERNIKA

22 października 1873 roku władcy Rosji, Niemiec oraz Austro-Węgier zawarli Sojusz Trzech Cesarzy.

Polityczna mapa Europy w 1890 roku, źródło: Meyers Kleines Konversationslexikon. Fünfte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bd. 1. Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1892, data wykonania: 1892, autor: nieznany, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Na początku lat siedemdziesiątych polityka Otto von Bismarcka miała na celu zbliżenie do Austro-Węgier oraz Rosji. W tym celu już we wrześniu 1872 roku doszło do spotkania cesarza Niemiec Wilhelma I Hohenzollerna, cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa I oraz cesarza Rosji Aleksandra II Romanowa w Berlinie. Wszystkich trzech przywódców nie tylko łączyła sprawa polska, ale również utrzymanie wpływów w Europie, dlatego też Rosja i Austro-Węgry miały wspólnie konsultować sprawy bałkańskie, zaś Niemcy potwierdziły granice Austro-Węgier.

W 1873 roku między Niemcami, Austro-Węgrami oraz Rosją doszło do zawarcia traktatu, który zobowiązał wszystkich sygnatariuszy porozumienia do wzajemnej konsultacji rozbieżnych interesów, zachowania pokoju w Europie oraz wspólnej pomocy w razie agresji państw trzecich. Zawarty 22 października 1873 roku układ nazwano Sojuszem Trzech Cesarzy.

Sojusz dość szybko zaczął chwiać się w posadach, bowiem Austro-Węgry i Rosja rywalizowały o wpływy na Bałkanach, gdzie miała tam swoje interesy gospodarcze i polityczne. Niepokoje polityczne na Bałkanach, słabnąca pozycja Turcji były pretekstem dla obydwu rywalizujących państw do interwencji, a Rosja i Austria coraz bardziej oddalały się od siebie. Rosja po pokonaniu Turcji w 1878 roku tylko poprzez interwencję Wielkiej Brytanii i Austro-Węgier nie wkroczyła do Stambułu, co mogło doprowadzić do całkowitego rozpadu dawnego Imperium Osmańskiego. Podpisany w San Stefano wstępny traktat dawał zwycięskiej Rosji ogromne wpływy w Bałkanach, gdzie wolność odzyskały kosztem Turcji: Bułgaria, Serbia, Czarnogóra i Rumunia.

Europa przed wybuchem wojny powszechnej 1914, autor: Nanke Czesław (1883-1950), data powstania okolo 1932 roku, Wydawca: Książnica-Atlas Druk WydawcaSygnatura, Sygnatura: ZZK 10 961, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Kwestię traktatu w San Stefano uregulowano jednak na kongresie berlińskim 13 maja 1878 roku. Rosja wyczerpana wojną musiała zgodzić się na ustępstwa, pozostając niezadowolona z jego postanowień, uznając, że to Niemcy, Wielka Brytania i Austro-Węgry są odpowiedzialne za niekorzystne dla państwa carów postanowienia, bowiem Austro-Węgry otrzymały pod opiekę Bośnię i Hercegowinę, która formalnie należała do Turcji, Serbia powiększyła swoją powierzchnię, zaś terytorium Bułgarii zmniejszono, a także została księstwem.

Mimo niekorzystnego dla Rosji traktatu berlińskiego, ostatecznie Sojusz Trzech Cesarzy rozpadł się wraz z podpisaniem sojuszu francusko – rosyjskiego w 1892 roku.

Zdjęcia:

Car Aleksander II Romanow, fotografia wykonana w 1878 lub 1881 roku, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Obraz artysty malarza Kazimierza Pochwalskiego „Portret cesarza Franciszka Józefa”, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1935 rok, sygnatura: 1-K-4671-1;

Wilhelm I Hohenzollern, źródło: fotografia pochodząca z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, oddziału Prints and Photographs division, numer inwentarzowy: ggbain.28199, źródło: za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top