KARTKA Z KALENDARZA – 20 STYCZNIA

20 stycznia 1942 roku w Wannsee pod Berlinem rozpoczęła się konferencja, na której omówiono oraz ustalono jak prowadzone będzie ludobójstwo Żydów.

Konferencja w Wannsee określana jest przez wielu historyków mianem najważniejszego spotkania w historii zbrodni Holocaustu. W jej trakcie omówiono plan eksterminacji Żydów nazywany „Ostatecznym Rozwiązaniem Kwestii Żydowskiej”.

Dzięki zachowanemu protokołowi z konferencji, spisanego przez SS-Obersturmbanführera Adolfa Eichmanna, wiemy w jaki sposób Niemcy obmyślali rozwiązanie kwestii żydowskiej na podbitych przez Wehrmacht terenach Europy. „Ostateczne rozwiązanie” realizowane w okupowanej Europie już od 1941 roku zostało podczas spotkania w Wannsee dokładnie skoordynowane i omówione przez najwyższych niemieckich nazistowskich dygnitarzy. To podczas tego spotkania zdecydowano o losach milionów Żydów, którzy w kolejnych latach II wojny światowej zostali poddani totalnej eksterminacji w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Na spotkanie, które odbyło się 20 stycznia 1942 roku – cztery dni po pierwszym transporcie Żydów z getta łódzkiego do Chełmna – w należącej do SS willi przy Großer Wannsee 56/58 w Berlinie, Reinhard Heydrich – szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy od 1939 roku – zaprosił sekretarzy stanu celem omówienia kwestii żydowskiej. Do zaproszeń dołączone były kopie specjalnego pełnomocnictwa Hermanna Göringa wydanego Heydrichowi 31 lipca 1941 roku, by mógł zajmować się sprawami „Ostatecznego rozwiązania”.

Zastępca protektora Rzeszy Reinhard Heydrich (pierwszy z prawej) przedstawia szefowi policji niemieckiej Heinrichowi Himmlerowi (drugi z prawej) swoich współpracowników na dziedzińcu honorowym zamku praskiego. Himmler i Heydrich to osoby odpowiedzialne za największe zbrodnie wojenne dokonane przez III Rzeszę Niemiecką, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-15532

Omówiona i skoordynowana w Wannsee przez najwyższych dygnitarzy niemieckich kwestia „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” pokazuje, w jaki sposób hitlerowski reżim opracował program zagłady Żydów. Zachowane dokumenty i relacje świadków, w tym przede wszystkim Eichmanna, jednoznacznie wskazują, że eksterminacja Żydów była zaplanowanym aktem ludobójstwa i mimo że kilka miesięcy po konferencji organizatora i twórcy programu eksterminacji Reinharda Heydricha nie było wśród żywych – zmarł w wyniku zamachu na swoje życie w Pradze w czerwcu 1942 roku – cała machina ludobójstwa pracowała i zbierała krwawe żniwo w obozach zagłady w: Oświęcimiu, Majdanku, Treblince czy Bełżcu. Bez wątpienia konferencja w Wannsee określiła w dogłębny sposób jak, gdzie i za pomocą jakich środków należy ją przeprowadzić na masową skalę. W kolejnych latach, aż do upadku III Rzeszy Niemieckiej w 1945 roku dyrektywy najwyższych dostojników nazistowskich Niemiec były w pełni realizowane, nawet w momencie kiedy „tysiącletnia” Rzesza chyliła się ku upadkowi, o czym świadczą transporty tysięcy węgierskich Żydów pod koniec II wojny światowej do obozów zagłady w okupowanej Polsce.

Zdjęcie: Zastępca protektora Rzeszy Reinhard Heydrich (pierwszy z prawej) przedstawia szefowi policji niemieckiej Heinrichowi Himmlerowi (drugi z prawej) swoich współpracowników na dziedzińcu honorowym zamku praskiego. Himmler i Heydrich to osoby odpowiedzialne za największe zbrodnie wojenne dokonane przez III Rzeszę Niemiecką, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-15532.

Zdjęcia:

Brama główna obozu zagłady Auschwitz – miejsce zagłady ponad miliona ludzi – wejście/brama główna obozu w Auschwitz, fot. Tomasz Sanecki;

Państwowe Muzeum na Majdanku – Jeden z dwóch pieców tzw. małego krematorium zainstalowanego w obozie w czerwcu 1942 r., Autor: Rutowska Grażyna, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 40-9-210-11;

Deportacja polskich Żydów z Siedlec do Treblinki w 1942 roku w czasie okupacji niemieckiej. Teka edukacyjna „Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej”. Zbiory z archiwum Żydowskiego Instytutu Historii, data wykonania zdjęcia: 1942 rok, domena publiczna.

Scroll to Top