KARTKA Z KALENDARZA – 19 STYCZNIA

19 stycznia 1893 roku w Chełmie na Lubelszczyźnie urodził się Zygmunt Bohusz-Szyszko, generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca m.in.: Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, walczył w bitwie o Narwik w Norwegii, a także brał udział jako dowódca 2. Korpusu Polskiego w walkach we Włoszech w wyzwoleniu Bolonii.

Zygmunt Bohusz-Szyszko urodził się w rodzinie o tradycjach wojskowych. W Rosji, gdzie służył jego ojciec uzyskał wykształcenie oficerskie, po czym odbył służbę w armii carskiej, walcząc w I wojnie światowej. Dostał się do niewoli austriackiej, z której uciekł i wstąpił do Legionów Polskich.

Po zakończeniu I wojny światowej służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych od 1921 do 1923 roku kształcił się w Wyższej Szkole Wojennej, zaś w okresie międzywojennym służył m.in.: w Biurze Ścisłej Rady Wojennej, Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych i Korpusie Ochrony Pogranicza.

Od sierpnia 1939 roku objął dowodzenie nad 16. Pomorską Dywizją Piechoty, z którą walczył podczas kampanii wrześniowej. Po wojnie w styczniu 1940 roku został mianowany dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, z którą walczył pod Narwikiem w Norwegii.

Wyżsi dowódcy Armii Polskiej w ZSRR – Stoją na pierwszym planie od lewej: dowódca Armii, gen. Władysław Anders, płk dypl. Leopold Okulicki, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 13 maja 1944 roku, sygnatura: 21-155

Zygmunt Bohusz-Szyszko był również jednym z organizatorów Armii Polskiej w Związku Radzieckim, zaś od 16 czerwca 1943 roku zastępcą dowódcy 2. Korpusu Polskiego. Bohusz-Szyszko wsławił się w walkach we Włoszech – pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią. To właśnie podczas wyzwalania Bolonii dowodził w zastępstwie gen. Władysława Andersa całym 2. Korpusem Polskim.

Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Londynie, zaangażował się w publicystykę. Od 19 marca 1976 roku do 18 lutego 1980 roku pełnił funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zmarł 20 czerwca 1982 roku w Londynie. Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Zdjęcia:

Wkroczenie polskich oddziałów 2 Korpusu Polskiego do Bolonii. Generałowie Zygmunt Szyszko-Bohusz (1. z lewej) i Klemens Rudnicki (za kierownicą) w samochodzie Willys MB w otoczeniu żołnierzy alianckich i ludności. Z lewej strony widoczne samochody pancerne T17 (Staghound), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 21 kwietnia 1945 roku, sygnatura: 24-515-7;

Gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko z saperami 2 Korpusu. Za nim stoi samochód Willys MB, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 13 maja 1944 roku, sygnatura: 24-422-5;

Wyżsi dowódcy Armii Polskiej w ZSRR – Stoją na pierwszym planie od lewej: dowódca Armii, gen. Władysław Anders, płk dypl. Leopold Okulicki, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 13 maja 1944 roku, sygnatura: 21-155.

Scroll to Top