KARTKA Z KALENDARZA – 20 KWIETNIA

20 kwietnia 1889 roku urodził się w Braunau am Inn /Austro-Węgry/ Adolf Hitler, przywódca NSDAP, wódz i kanclerz III Rzeszy Niemieckiej, jeden z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości. Jego polityka doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, w trakcie której doszło do Holocaustu, jak również masowych mordów popełnianych w okupowanych krajach, zwłaszcza w Polsce oraz na terenach Związku Radzieckiego.

Pochodzenie Adolfa Hitlera do dziś budzi wątpliwości, bowiem zdaniem wielu historyków pochodził ze związku kazirodczego, bowiem Alois Hitler i Klara Hitler z domu Pölzl – rodzice Adolfa Hitlera – byli ze sobą blisko spokrewnieni. Alois Hitler poślubił swoją kuzynkę drugiego stopnia pokrewieństwa, ale zarazem wnuczkę własnego ojca.

Adolf Hitler był uczestnikiem I wojny światowej. Po klęsce Niemiec w 1918 roku, wstąpił w 1919 roku do NSDAP, a w 1921 roku został jej przewodniczącym, przejmując tym samym nad nią kontrolę. Hasłami odrzucenia Traktatu Wersalskiego, walką z żydostwem, a także zdrajcami, którzy wbili w 1918 roku „Nóż w plecy Cesarstwu Niemieckiemu” zyskiwał sobie poklask, sławę i coraz większe poparcie. Doskonały zmysł polityczny Hitlera, przemówienia i hasła trafiające do publiczności spowodowały, że mimo dokonania puczu 8 listopada 1923 roku w Monachium /Hitler próbował przejąć władzę/  jego proces zamienił się w wiec polityczny, w którym Hitler ukazał cały swój oratorski kunszt.

Po długim procesie Hitler skazany został 1 kwietnia 1924 roku na 5 lat więzienia w zakładzie karnym w Landsbergu, gdzie podczas pobytu z pomocą swojego sekretarza Rudolfa Heßa, podyktował i napisał Mein Kampf. Z więzienia wyszedł przedterminowo 10 grudnia 1924 roku po odbyciu zaledwie sześciu miesięcy z pięcioletniego wyroku. Po wyjściu przystąpił do odbudowywania NSDAP, z którą sięgnął po władzę 30 stycznia 1933 roku, zostając kanclerzem.

Polityka prowadzona przez Adolfa Hitlera doprowadziła najpierw do zajęcia Austrii i Czechosłowacji. W 1939 roku ekspansywnej polityce Hitlera sprzeciwiła się Polska, która odrzuciła żądania wobec Gdańska i tzw. korytarza. Była to jedna z przyczyn wybuchu II wojny światowej, do której od objęcia władzy w 1933 roku dążył Adolf Hitler.

Adolf Hitler w rozmowie z Josephem Goebbelsem (z prawej), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Hoffmann Heinrich, sygnatura: 2-12161

W czasie II wojny światowej 1939 – 1945 Hitler był współodpowiedzialny za największe zbrodnie w dziejach ludzkości, w tym: Holocaust i zbrodnie na wielu europejskich narodach w Polsce, Związku Radzieckim, państwach bałkańskich oraz wielu innych krajach. Po początkowych sukcesach – zajęciu Polski, Danii, Norwegii, Belgii, Holandii, Francji, państw bałkańskich, a także ogromnych obszarów Związku Radzieckiego, od 1943 roku Wehrmacht zaczął ponosił klęski, które doprowadziły do upadku III Rzeszę Niemiecką w maju 1945 roku.

20 lipca 1944 roku Hitler przeżył w Wilczym Szańcu zamach dokonany przez wyższych dowódców Wehrmachtu, na czele których stał pułkownik Claus von Stauffenberg. Wobec zbliżającej się klęski w 1945 roku, zdecydował się pozostać w bunkrze pod Kancelarią Rzeszą w Berlinie, gdzie popełnił 30 kwietnia 1945 roku w Berlinie samobójstwo.

Zdjęcia:

Adolf Hitler w towarzystwie Alberta Speer’a (na pierwszym planie), fotografia z 1943 roku, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Hoffmann Heinrich, sygnatura: 2-12159;

Adolf Hitler (pierwszy z prawej) w rozmowie ze swoimi współpracownikami. Od lewej widoczni: Hermann Goring, Wilhelm Keitel i Heinrich Himmler – osoby odpowiedzialne za największe zbrodnie wojenne, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-12157, autor: Bauer Franz.

Scroll to Top