KARTKA Z KALENDARZA – 19 KWIETNIA

19 kwietnia 1809 roku doszło do bitwy pod Raszynem, gdzie starły się połączone wojska polsko – saskie z armią austriacką.

Kiedy w kwietniu 1809 roku Austria wystąpiła na czele V Koalicji przeciwko Napoleonowi Bonaparte, nie godząc się na utrwalony ład europejski po klęsce pod Austerlitz w 1805 roku, wojska Koalicji rozpoczynając działania wojenne, zdecydowały się uderzyć także na Księstwo Warszawskie, utworzone na mocy traktatu w Tylży z 1807 roku.

9 kwietnia 1809 roku arcyksiążę Ferdynand d’Este przekroczył granicę Księstwa Warszawskiego, kierując się prosto na Warszawę. Austriacy mieli ok. 32 tys. żołnierzy i 94 działa. Polskie wojska wystawiły armię liczącą zaledwie 15 tys. żołnierzy, 32 działa i wspomagane były oddziałem wojsk saskich liczących około 2 tys. żołnierzy.

Do starcia wojsk księcia Józefa Poniatowskiego i arcyksięcia Ferdynanda d’Este doszło w okolicach wsi Raszyn pod Warszawą. Bitwa zakończyła się wycofaniem wojsk księcia Poniatowskiego w stronę Galicji i zajęciem Warszawy przez wojska austriackie. Wojska polsko-saskie po wycofaniu się z bitwy rozpoczęły marsz na południe nie tylko werbując ochotników, ale również zajmując miasta, takie jak: Lublin, Zamość, Lwów i wreszcie Kraków. To zmusiło Austriaków do opuszczenia Warszawy i samego Księstwa Warszawskiego.

Bitwa pod Raszynem, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna, pocztówka z lat 1934 – 1937, autor wzoru: Suchodolski January (1797-1875), sygnatura: DŻS XII 8b/p.40/5

Warto podkreślić, że w pokoju w Schönbrunn, który został podpisany 14 października 1809 roku pomiędzy Austrią a Francją, Austria nie tylko musiała uznać poprzednie podboje Napoleona Bonaparte, ale również zrzec się około 50 tys. km2 z zaboru austriackiego na rzecz Księstwa Warszawskiego.

Zdjęcia:

Obraz Wojciecha Kossaka Bitwa pod Raszynem z 1913 roku, źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Poniatowski pod Raszynem: malarstwo polskie, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna, pocztówka z lat 1909 – 1930, autor wzoru: Pawliszak Wacław Franciszek (1866-1905), sygnatura: DŻS XII 8b/p.29/15.

Scroll to Top