KARTKA Z KALENDARZA – 19 PAŹDZIERNIKA

19 października 1813 roku w nurtach Elstery w trakcie bitwy pod Lipskiem zginął książę Józef Poniatowski, polski generał, marszałek Francji i naczelny wódz Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego.

Książe Józef Poniatowski, źródło: Biblioteka Narodowa, sygnatura: F.3747/III, domena publiczna

Książę Józef Poniatowski urodził się 7 maja 1763 roku. Swoją karierę związał z wojskiem, a kiedy doszło do walki o utrzymanie niepodległości Polski wziął udział w wojnie z Rosją w 1792 roku. Walczył pod Zieleńcami, 18 czerwca 1792, gdzie wsławił się brawurowym atakiem. Niestety po tym, jak Stanisław August Poniatowski przystąpił do „Targowicy” książę Józef Poniatowski zdecydował się udać na emigrację. Wziął jednak udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, jednak po upadku Polski ponownie opuścił kraj.

Sytuacja księcia Józefa Poniatowskiego zmieniła się w czasach napoleońskich. Został ministrem wojny i naczelnym wodzem Księstwa Warszawskiego, biorąc udział między innymi w kampanii w 1809 roku, w ramach której doszło do starcia wojsk księcia Józefa Poniatowskiego i arcyksięcia Ferdynanda d’Este w okolicach wsi Raszyn pod Warszawą. Bitwa zakończyła się wycofaniem wojsk księcia Poniatowskiego w stronę Galicji i zajęciem Warszawy przez wojska austriackie. Wojska polsko-saskie po wycofaniu się z bitwy rozpoczęły marsz na południe nie tylko werbując ochotników, ale również zajmując miasta, takie jak: Lublin, Zamość, Lwów i wreszcie Kraków. To zmusiło Austriaków do opuszczenia Warszawy i samego Księstwa Warszawskiego.

Z kolei w 1812 roku książę Poniatowski wziął udział w kampanii w Rosji, która mimo że zakończyła się klęską nie zachwiała wiary w Napoleona Bonaparte i Poniatowski wiernie służył mu walcząc w Bitwie Narodów pod Lipskiem w dniach 16-19 października 1813 roku. Podczas bitwy Bonaparte mianował Poniatowskiego marszałkiem Francji.

Książę w trakcie bitwy, zakończonej klęską cesarza Francuzów, 19 października 1813 roku osłaniał odwrót wojsk francuskich, które zbyt wcześniej wysadziły most na Elsterze. Podczas przeprawy został śmiertelnie ranny i utonął w nurtach Elstery.

Zdjęcia:

Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery, autor: January Suchodolski /1797 – 1875/, data: przed 1830 rokiem, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Obraz Wojciecha Kossaka Bitwa pod Raszynem z 1913 roku, źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Poniatowski pod Raszynem: malarstwo polskie, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna, pocztówka z lat 1909 – 1930, autor wzoru: Pawliszak Wacław Franciszek (1866-1905), sygnatura: DŻS XII 8b/p.29/15.

Scroll to Top