KARTKA Z KALENDARZA – 17 WRZEŚNIA

17 września 1939 roku Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od wschodu.

23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych Związku Radzieckiego – Wiaczesław Mołotow i III Rzeszy – Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, dzielącym Europę Wschodnią na strefy interesów. W tajnym protokole znalazł się również punkt dotyczący IV rozbioru Polski.

Uścisk dłoni komunisty i nazisty, na zdjęciu Józef Stalin i Joachim von Ribbentrop, zdjęcie wykonane w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, sygnatura: F.122057/I, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna​

Traktat składał się z dwóch części – jawnej oraz tajnej. Aneks do układu Ribbentrop – Mołotow przewidywał podział wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Niemcy miały otrzymać wpływy na Litwie /północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego/, część Polski – na zachód od linii rzek: Narew, Wisła, San oraz większość obszaru Rumunii. Z kolei Stalin otrzymywał pozostał część Polski oraz wpływy w Łotwie, Estonii, Finlandii i rumuńskiej Besarabii.

Związek Radziecki wypełniając traktat Ribbentrop – Mołotow 17 września 1939 roku bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę, łamiąc jednocześnie pakt o nieagresji między Rzeczpospolitą a ZSRR. Rząd Związku Radzieckiego uzasadniał wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski jako konieczność wzięcia „pod opiekę” ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi wobec upadku rządu polskiego i bankructwa państwa polskiego.

Mapa – strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, data: 14 grudnia 2014 roku, źródło: autor – Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of User:Poznaniak, za Wikimedia Commons, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku określany jest jako „cios w plecy”. Polska zaatakowana z obydwu stron nie miała żadnych szans w starciu z dwoma ówczesnymi potęgami europejskimi, mimo że Stalin ze względu na kalkulację polityczną oczekiwał, jak będzie wyglądała sytuacji po agresji Niemiec na Polskę 1 września i wypowiedzeniu przez Wielką Brytanią i Francję wojny Niemcom 3 września. Mimo że Hitler domagał się szybszej interwencji wojsk Armii Czerwonej, Józef Stalin czekał aż do 17 września na wkroczenie wojsk do Polski. Zachodnie państwa poza potępieniem ZSRR nie zrobiły nic, mimo że od początku podpisania traktatu Ribbentrop – Mołotow przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych wiedzieli o tajnym protokole i decyzji o kolejnym rozbiorze Polski, co dowodzi tylko, że nasz kraj został zdradzony przez zachodnich sojuszników.

Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku, zbiór: German Federal Archives, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Niemcy, uznanie autorstwa: Bundesarchiv, Bild 101I-121-0008-25 /Ehlert, Max/ CC-BY-SA 3.0, za Wikimedia Commons, domena publiczna
Scroll to Top