KARTKA Z KALENDARZA – 16 PAŹDZIERNIKA

16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski.

Jadwiga Andegaweńska urodziła się na Węgrzech prawdopodobnie w 1373 lub 1374 roku. Była trzecią córką i ostatnim dzieckiem króla węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. W wieku dziesięciu lat, 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski po długich pertraktacjach między szlachtą polską a Elżbietą Bośniaczką.

Zgodnie z prawem Jadwiga jako król Polski była dziedziczką Królestwa Polskiego oraz mogła wystawiać dokumenty państwowe, jednak ster rządów w Polsce dzierżyli w jej imieniu małopolscy możnowładcy. W 1386 roku po unii polsko-litewskiej w Krewie, Jadwiga wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę, jednak nadal zachowała tytuł królewski, mimo że Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Warto odnotować, że Władysław Jagiełło był pierwszym królem elekcyjnym i nie miał praw dziedzicznych do tronu polskiego.

Mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Władysława Jagiełły, źródło: Allgemeiner Historischer Handatlas, Data wydania/powstania: 1886 rok, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagosodarowania Polskiej Akademii Nauk, s. 73, domena publiczna

Jadwiga Andegaweńska odegrała znaczącą rolę w łagodzeniu konfliktów polsko-krzyżackich, rozwoju kultury w Polsce, a także walnie przyczyniła się do odtworzenia krakowskiego uniwersytetu.

Z małżeństwa z Władysławem Jagiełłą miała jedną córkę, urodzoną 22 czerwca 1399 roku Elżbietę Bonifację, która zmarła po trzech tygodniach – 13 lipca. Kilka dni później 17 lipca 1399 zmarła również Jadwiga Andegaweńska.

Zdjęcia:

Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej, autor: Marcello Bacciarelli, źródło: Zamek Królewski w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Król Polski Władysław II Jagiełło, źródło: autor: Jan Matejko, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Królowa Jadwiga Andegaweńska, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna.

Scroll to Top