KARTKA Z KALENDARZA – 16 CZERWCA

16 czerwca 1612 roku urodził się Murad IV, sułtan z dynastii Osmanów, który panował w latach 1623 – 1640. Jego największym sukcesem militarnym było zdobycie w 1638 roku Bagdadu oraz uzyskanie na mocy pokoju z Persją w 1639 roku /traktat w Kasr-e Szirin/ Mezopotamii i wschodniej Anatolii.

Rządy w Imperium Osmańskim Murad IV objął w 1623 roku, jednak ze względu na fakt, że był małoletni, władzę sprawowała w jego imieniu – matka Kösem. Murad IV uniezależnił się w 1632 roku, nakazując ścięcie wielkiego wezyra Topala Recepa Paşy. Jego rządy doprowadziły do przywrócenia świetności Imperium Osmańskiemu nie tylko dzięki zwycięskim wojnom, ale również wprowadzając surowe prawo – zakazał spożywania alkoholu i tytoniu, zaprowadził porządek wśród janczarów i spahistów oraz zreorganizował armię.

Sułtan osmański Murad IV, źródło: za Wikimedia Commons, domena publiczna

Murad IV prowadził zwycięskie wojny zabezpieczając Anatolię Wschodnią, jak również odbił w 1638 roku z rąk Persów Bagdad, który Osmanowie utracili w 1622 roku. W 1639 roku wojny turecko-perskie zakończyły się traktatem w Kasr-e Szirin, na mocy którego Imperium Osmańskie uzyskało Mezopotamię i wschodnią Anatolię, zaś Turcja zrzekła się na rzecz Persji Azerbejdżanu. Sułtan turecki próbował również zawiązać z Rosją antypolską koalicję i uderzyć na Rzeczpospolitą, jednak jego plany nigdy nie zostały zrealizowane.

Murad zmarł bardzo młodo, bowiem zaledwie w wieku 28 lat, a powodem śmierci była marskość wątroby. Sułtan zakazał picia alkoholu, sam zaś był alkoholikiem, co doprowadziło do nieodwracalnych zmian w wątrobie, skutkiem czego była jego śmierć w 1640 roku. W czasie swojego panowania Murad IV nakazał zamordowanie swoich braci – księcia Bayezida oraz Sulejmana, zaś na łożu śmierci wydał rozkaz zabicia ostatniego z braci – Ibrahima. Ten wyrok nie został wykonany, bowiem obawiano się, że zginie ostatni żyjący męski potomek Osmanów.

Po śmierci Murada IV, jego brat Ibrahim I przejął rządy w państwie. Wobec niepoczytalności jego rządy okazały się nieudane, czego efektem było jego obalenie.

Scroll to Top