KARTKA Z KALENDARZA – 15 STYCZNIA

15 stycznia 1582 roku w Jamie Zapolskim został podpisany rozejm kończący wojnę polsko – moskiewską, na mocy którego Polska odzyskała Inflanty.

Mapa – Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582 roku, kolorem pomarańczowym zaznaczono terytoria oddane Rzeczypospolitej przez Carstwo Rosyjskie, źródło: autor – Maciej Szczepańczyk na podstawie warstw Halibutt, za Wikimedia Commons, domena publiczna

W 1577 roku car Iwan IV Groźny najechał Inflanty, wobec czego król Stefan Batory rozpoczął przygotowania do wyprawy przeciwko wojskom moskiewskim. Król Polski przeforsował na sejmie podatki na wyprawę wojenną, zgadzając się jednocześnie na powołanie Trybunału Koronnego w Lublinie. W 1579 roku rozpoczęła się wyprawa na Połock, który został zdobyty przez wojska polskie. Sejm wkrótce zgodził się na kontynuowanie wojny, w której Batory osiągał kolejne sukcesy. W 1580 roku zdobył Wielkie Łuki, Wieliż i Uświat.

Jan Matejko, „Stefan Batory w Pskowie”, data powstania obrazu – 1872 rok, Kolekcja – Zamek Królewski w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna

W kolejnej wyprawie wojska Batorego oblegały bezskutecznie Psków. Iwan IV Groźny wobec zagrożenia polskiego i szwedzkiego /Szwecja wykorzystała wojnę, aby również zająć część Inflant/, zdecydował się na rozmowy z Polakami.

Wojna z Moskwą zakończyła się 15 stycznia 1582 roku podpisaniem rozejmu w Jamie Zapolskim, przynosząc spore zdobycze terytorialne Rzeczypospolitej. Rozejm miał obowiązywać 10 lat, a Moskwa zrzekła się pretensji do Inflant. Tym samym Rzeczpospolita uzyskała Inflanty z Parnawą i Dorpatem, zaś w w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego powróciła ziemia połocka oraz ziemie nad górną Dźwiną z Wieliżem.

Portret króla Stefana Batorego na obrazie Marcina Kobera – 1583 rok, źródło: Muzeum Lubelskie z Lublinie, fotograf: praca własna – Artinpl, za Wikimedia Commons, domena publiczna
Scroll to Top