KARTKA Z KALENDARZA – 14 WRZEŚNIA

14 września 1812 roku Napoleon Bonaparte wkroczył na czele armii francuskiej do opuszczonej przez Rosjan Moskwy.

Rozpoczęta przez cesarza Napoleona Bonaparte 24 czerwca 1812 roku kampania rosyjska miała na celu zmuszenie cesarza Aleksandra I do respektowania układu z Tylży, w tym blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii. Wojska Bonapartego liczące około 450 tysięcy żołnierzy i ponad 1 tysiąc dział, wśród których walczyło około 100 tys. Polaków pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego, dość szybko posuwały się w głąb Rosji, zajmując Wilno – 28 czerwca, Witebsk, Smoleńsk – 18 sierpnia, zaś pod Borodino między 5 a 7 września 1812 roku wojska francuskie pobiły Rosjan, jednak mimo zwycięstwa Bonapartemu nie udało się całkowicie rozbić wojsk wroga.

Napoleon po zwycięstwie pod Borodino ruszył w kierunku Moskwy, do której wkroczył 14 września 1812 roku. Wojska francuskie wkroczyły do opustoszałej dawnej stolicy Rosji, z której wycofał się wcześniej cesarz Aleksander I. W Moskwie doszło do serii pożarów, wśród wojsk francuskich szerzyła się dezercja, co z każdym dniem osłabiało Wielką Armię.

Wobec bierności Rosjan, Napoleon Bonaparte zdecydował się 18 października 1812 na odwrót z Moskwy. Odwrót wojska francuskie kosztował tysiące ofiar z powodu głodu, warunków pogodowych oraz ataków wojsk rosyjskich, które podążały za Wielką Armią. Do poważnych bitew doszło pod Małojarosławcem oraz pod Berezyną w trakcie przekraczania rzeki między 26 a 29 listopada 1812 roku.

Zajęcie Moskwy 14 września 1812 roku zakończyło się klęską Napoleona. Nie przyniosło mu żadnych korzyści, a wobec bierności Aleksandra I, Napoleon zmuszony został do odwrotu, w trakcie którego resztki jego Wielkiej Armii przestały istnieć. Wyprawa do Rosji w 1812 roku była początkiem upadku Napoleona Bonaparte, który trzy lata po klęsce w Rosji, w 1815 roku ostatecznie utracił władzę i został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, na południowym Atlantyku.

Zdjęcie: Napoleon pod Moskwą ze zbiorów Muzeum w Sierakowie, źródło: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, autor nieznany, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Zdjęcie: Tytuł: Odwrót się Napoleona spod Moskwy, autor: Adolph Northen, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Zdjęcia:

Napoleon w płonącej Moskwie, autor: Adam Albrecht, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Entreuve de leurs Majestés Impériales : Napoléon le grand Empereur des Français Roi d’Italie Protecteur de la Confédération du Rhin et Alexandre 1.er Czar et Empereur de toutes les Russie &, Spotkanie Napoleona Bonaparte z Aleksandrem I na tratwie w Tylży, auorzy: Le Beau Pierre-Adrien (1744-ca 1817), Rytownik, Martinet Pierre (1781-1815?), grafika i rysunek nie sprzed 1807 roku, Sygnatura: G.30745/WAF.212, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Ostatnie minuty Napoleona w Moskwie, grafika i rysunek przed 1900 rokiem, autor wzoru: Charlemagne Adolf Iosifovič (1826-1901), sygnatura: G.50047/I, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Europa w czasach napoleońskich – najdalszy zasięg zdobyczy Napoleona Bonaparte, źródło: Encyklopedia Powszechna Ultima Thule z 1931 roku, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top