KARTKA Z KALENDARZA – 11 STYCZNIA

11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku /obecnie Białoruś/ podpisano umowę między Jagiełłą a panami polskimi w sprawie zgody wielkiego księcia litewskiego na objęcie tronu polskiego i poślubienia Jadwigi Andegaweńskiej.

Król Polski Władysław II Jagiełło, źródło: autor: Jan Matejko, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Umowa w Wołkowysku została poprzedzona unią w Krewie, gdzie 14 sierpnia 1385 roku zawarto jedno z najważniejszych dla przyszłości Polski porozumień. Na jego mocy Jagiełło zobowiązał się że zarówno on, jak i jego bracia, a także szlachta i naród litewski przyjmą wiarę katolicką, zapłaci 200 tysięcy florenów księciu austriackiemu Wilhelmowi za niedotrzymanie mariażu z Jadwigą Andegaweńską, a także przyrzekł zjednoczenie ziem, które Królestwo Polskie utraciło lub zostały od niego odłączone.

Dokument w Wołkowysku z 11 stycznia 1386 roku był konsekwencją unii w Krewie, uściślał bowiem kwestię objęcia korony polskiej i małżeństwa z Jadwigą. Już 2 lutego w Lublinie dokonano elekcji Jagiełły na króla Polski, 15 lutego Jagiełło przyjął chrzest – nadano mu wówczas imię Władysław – a 18 lutego odbył się ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełłą.

Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej, autor: Marcello Bacciarelli, źródło: Zamek Królewski w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Kulminacją wszystkich działań związanych z unią w Krewie, umową w Wołkowysku była koronacja Władysław Jagiełły na króla Polski w katedrze na Wawelu 4 marca 1386 roku, co oznaczało formalną unię personalną Polski z Litwą.

Akt koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski był również początkiem dynastii Jagiellonów, która panowała w Polsce do śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku.

Mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Władysława Jagiełły, źródło: Allgemeiner Historischer Handatlas, Data wydania/powstania: 1886 rok, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagosodarowania Polskiej Akademii Nauk, s. 73, domena publiczna
Scroll to Top