KARTKA Z KALENDARZA – 11 MARCA

11 marca w 1646 roku zmarł Stanisław Koniecpolski, Hetman Polny Korony i Hetman Wielki Koronny.

Stanisław Koniecpolski był jednym z najwybitniejszych dowódców w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. W 1632 roku otrzymał buławę wielką koronną. Brał udział w wojnach przeciwko Moskwie, Tatarom oraz Turkom. Walczył pod Kłuszynem, Moskwą, Smoleńskiem, bronił rubieży Rzeczypospolitej, a także prowadził walki ze Szwedami. Odniósł wspaniałe zwycięstwa pod Trzcianą w 1629 roku nad królem Szwecji Gustawem Adolfem, pobił Tatarów pod Sasowym Rogiem, zaś Turków pod Kamieńcem Podolskim w 1633 roku oraz w 1644 roku rozbił armię tatarską pod Ochmatowem.

Stanisław Koniecpolski znany był również z przeprowadzanych w armii reform, między innymi zaciągał regimenty piechoty cudzoziemskiej, budował arsenały broni, gdzie gromadzono broń i armaty, które miały później wpływ na odnoszone zwycięstwa.

Warto dodać, że Koniecpolski bezwzględnie i krwawo tłumił bunty Kozaków w 1625 i 1630 oraz powstrzymywał kozackie wypady przeciwko Turcji. Dla kontroli szlaków komunikacyjnych między Zaporożem i resztą Ukrainy zbudował w 1635 roku nad Dnieprem twierdzę Kudak.

Stanisław Koniecpolski zmarł nagle 11 marca 1646 roku. Tym samym król Władysław IV Waza stracił jednego z czołowych polskich dowódców, z którymi wiązał ogromne nadzieje w planowanej wojnie z Turcją, która wobec sprzeciwu magnaterii nie doszła do skutku i była jedną z przyczyn wybuchu powstania Chmielnickiego w 1648 roku.

Zdjęcia:

Portret Stanisława Koniecpolskiego, sygnatura: F.3174/W, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Portret hetmana Stanisława Koniecpolskiego około 1640 roku, źródło: zbiór: Muzeum Narodowe w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Stanisław Koniecpolski, autor: Tepplar Anton, Współautor Altomonte Marcin, sygnatura: G.3191, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top