KARTKA Z KALENDARZA – 10 MARCA

10 marca 1526 roku zmarł ostatni książę mazowiecki Janusz III. Po jego zgonie Mazowsze zostało wkrótce inkorporowane do Królestwa Polskiego.

Do dzisiaj trwają spory, jaka była przyczyny śmierci Janusza III w 1526 roku i jego brata Stanisława w 1524 roku. Ostatni synowi księcia mazowieckiego Konrada nie pozostawili po sobie potomków, a podejrzenie o uśmiercenie książąt mazowieckich padły na wojewodziankę płocką Katarzynę Radziejowską, której względy odrzucili bracia, a także królową Bonę, żonę Zygmunta I Starego, dążącą do wcielenia Mazowsza do Polski.

Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta władającego Mazowszem, księstwo mazowieckie zostało włączone do Królestwa Polskiego, a inkorporacji dokonał 24 grudnia 1529 sejm walny w Piotrkowie.

Zdjęcia:

Janusz III, ostatni książę mazowiecki, Zakład Litograficzny Banku Polskiego (Warszawa), źródło: Biblioteka Narodowa, sygnatura: G.33754/WAF.627, Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Mapa Polski w XV wieku z uwzględnieniem księstwa mazowieckiego, Smoleński, Władysław (1851-1926), sygnatura ZZK 1 692, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Janusz III, ostatni książę Mazowsza, obraz Jana Matejki, Źródło/Fotograf: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top