KARTKA Z KALENDARZA – 11 LISTOPADA

11 listopada 1918 roku w Compiegne pod Paryżem został podpisany rozejm, który formalnie nie tylko kończył działania wojenne, ale oznaczał również klęskę Państw Centralnych, a w szczególności Cesarstwa Niemieckiego.

Wynik I wojny światowej miał ogromny wpływ na mapę polityczną prawie całej Europy. Rozpadły się Austro-Węgry i carska Rosja, zaś w Niemczech wybuchła rewolucja, a na gruzach pokonanych państw zaczęły powstawać nowe kraje między innymi: Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Finlandia, Łotwa, Estonia czy Litwa.

Z kolei w Polsce 11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich, zaś 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskiwała niepodległość, w obronie której przyszło jednak walczyć naszemu narodowi w kolejnych latach. Powstanie wielkopolskie, wojna polsko – bolszewicka, powstania śląskie, walki z Ukraińcami o Lwów, spór polsko – czeski i polsko – litewski. To wydarzenia, jakie wpłynęły na ostateczne ustalenie granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawostką jest fakt, że mimo iż 11 listopada w okresie międzywojennym był obchodzony przez władze państwowe, to dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku uznano oficjalnie 11 listopada za Święto Niepodległości. W przytoczonej ustawie czytamy między innymi:

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Zdjęcia:

Delegacja aliantów przed wagonem sztabowym, w którym Niemcy podpisali akt kapitulacji. Widoczni: marszałek Ferdinand Foch („1”), admirał sir R. Wemyss („2”), generał Maxime Weygand („3”), kontradmirał G. Hope („4”), kapitan Marriott („5″j), generał Desticker („6”), kapitan de Mierry („7”), Riedinger („8”), Laperche („9”), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-M-1-2;

Podpisanie zawieszenia broni między Niemcami a Ententą w Compiegne – Posiedzenie przedstawicieli państw-sygnatariuszy w sprawie rozejmu, Data wydarzenia: 1918-11-10, Sygnatura: 1-M-1-1, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Pomnik Ferdinanda Focha w Compiegne we Francji, Data wydarzenia: 1939, Sygnatura: 1-E-5175, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top