KARTKA Z KALENDARZA – 11 KWIETNIA

11 kwietnia 1864 roku Romuald Traugutt – dyktator powstania styczniowego został aresztowany przez carską policję.

Powstanie styczniowe było największym zrywem Polaków w XIX wieku, jednak zakończyło się kolejną klęską, a ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta na skutek denuncjacji aresztowała rosyjska policja.

Carscy policjanci aresztowali Michała Czarneckiego. To właśnie pod tym nazwiskiem zakonspirowany był dyktator powstania styczniowego, przywódca tajnego Rządu Narodowego, Romuald Traugutt, którego wydał urzędnik skarbowy Rządu Narodowego – Artur Goldman.

Traugutta osadzono w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 19 lipca 1864 roku rosyjski sąd wojskowy skazał go na śmierć przez powieszenie, a wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku.

Powstanie styczniowe było kolejnym zrywem polskiej ludności dążącej do odzyskania niepodległości, które zakończyło się dotkliwym upadkiem. Powstanie z lat 1863 – 1864 zostało potraktowane przez cara Aleksandra II i jego administrację jako kolejne ostrzeżenie, informujące o niebezpieczeństwie jakie groziło mu ze strony Polaków. Car wyciągnął daleko idące wnioski wobec powstania, a jednym z nich było doświadczenie, ze Polakom nie wolno pobłażać.

Po powstaniu styczniowym poważnie osłabiona została oprócz szlachty również pozycja kościoła rzymskokatolickiego. W 1863 roku zniesiono dziesięcinę, uzależniono obsadę urzędów kościelnych od administracji rosyjskiej oraz rozpoczęto zamykanie klasztorów, w sumie aż 109. W 1867 roku zniesiono diecezję podlaską oraz podporządkowano Kościół polski Kolegium Duchownemu w Petersburgu. Kolejne zmiany zaszły w 1875 roku. Zniesiono grecko-katolicką diecezję chełmską, zaś unię skasowano.

Kolejnym uderzeniem wobec powstańców i osób wspomagających powstanie były zsyłki na Syberię, aresztowania, wprowadzenie cenzury, a każde sabotowanie zarządzeń carskich surowo karano. Represje po powstaniu styczniowym dotknęły również ludność polską zaboru pruskiego, która wspomagała powstanie. W 1864 roku Otto von Bismarck wsparł Rosję w walce z powstaniem polskim, a wszelkie dążenia patriotyczne i niepodległościowe były przez rząd i administrację pruską zwalczane.

Zdjęcia:

Romuald Traugutt – ostatni dyktator powstania styczniowego 1863 – 1864, źródło: opublikowano na licencji Creative Commons, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Ostatni członkowie Rządu Narodowego z 1863/4 r. straceni w Warszawie dnia 5 sierpnia 1864 roku, pocztówka z 1931 roku, Sygnatura: DŻS XII 8b/p.52/9, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Romuald Traugutt, Dyktator Rządu Narodowego 1863 roku, pocztówka z lat 1920 – 1930, Sygnatura: DŻS XII 8b/p.29/129, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top