KARTKA Z KALENDARZA – 10 KWIETNIA

10 kwietnia 1525 roku w Krakowie ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu.

Hołd pruski był jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie panowania Zygmunta I Starego. Król Polski wyraził wówczas zgodę na sekularyzację Zakonu i państwa krzyżackiego, a Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku w Krakowie hołd polskiemu królowi. Hołd na krakowskim Rynku był efektem zawartego 8 kwietnia 1525 roku traktatu pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w imieniu Zakonu Krzyżackiego.

Traktat krakowski nie tylko regulował stosunki polsko-krzyżackie, ale również był traktatem pokojowym kończącym wojnę, która wybuchła w 1519 roku. W 1521 roku zawarto czteroletni rozejm, który upływał w 1525 roku. W traktacie uregulowano również stosunki pomiędzy Koroną Polską a świeckim księstwem w Prusach. Albrecht Hohenzollern został świeckim władcą (księciem w Prusach), a potwierdzeniem zwierzchnictwa lennego było złożenie królowi polskiemu hołdu.

Hołd Pruski w Krakowie w 1525 roku, artysta – Jan Matejko, około 1882 roku, zbiór: Muzeum Narodowe w Krakowie, źródło: za Wikimedia Commons, domena publiczna

Na mocy traktatu powstało nowe państwo – Prusy Książęce. Dziedzicznym księciem został właśnie Albrecht Hohenzollern, który otrzymał godność senatora polskiego. Następcy Albrechta byli zobligowani do składania hołdu królowi polskiemu aż do 1657 roku, kiedy na mocy traktatów welawsko-bydgoskich, książęta zrzucili stosunek lenny wobec Polski.

Zdjęcia:

Albrecht Hohenzollern – Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, książę w Prusach, autor: Hans Krell /1490-1565/, źródło/fotograf – skan z A. Bumblauskas Senosios Lietuvos Historija 1009-1795, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Zygmunt I Stary (1506-1548), pocztówkia, 2spółautor: Matejko Jan (1838-1893), Sygnatura: DŻS XII 8b/p.35/24, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top