Kalendarium Wydarzeń Historycznych – MAJ

1 maja – w 1890 roku po raz pierwszy obchodzono Święto Pracy. W Polsce uznane za Święto Państwowe od 1950 roku

2 maja – w 1915 roku rozpoczęła się bitwa pod Gorlicami zakończona zwycięstwem wojsk Austro – Węgier i Niemiec nad armią rosyjską

3 maja – w 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja

4 maja – w 1945 roku zmarł Fedor von Bock, niemiecki feldmarszałek, twórca planu ataku na Moskwę w 1941 roku

5 maja – w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, autor trylogii, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 za powieść „Quo vadis”

6 maja – w 1937 roku doszło do katastrofy niemieckiego sterowca „Hindenburg”, w której zginęło 36 osób

7 maja – w 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersał Połaniecki, ograniczający poddaństwo chłopów

8 maja – w 1945 roku w Berlinie III Rzesza Niemiecka podpisała bezwarunkową kapitulację

9 maja – w 1877 roku Rumunia ogłosiła niepodległość wobec Imperium Osmańskiego;

10 maja – w 1940 roku Niemcy zaatakowały Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję

11 maja – w 1778 roku zmarł William Pit, brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii

12 maja – w 1926 roku rozpoczął się w Polsce tzw. Przewrót Majowy na czele którego stanął Marszałek Józef Piłsudski. Rządy w Polsce przejął obóz sanacji

13 maja – w 1717 roku urodziła się Maria Teresa Habsburg, cesarzowa rzymsko – niemiecka, królowa Węgier i Czech

14 maja – w 1948 roku ogłoszono proklamację niepodległości Izraela

15 maja – w 1885 roku urodził się Marian Kukiel, generał dywizji, historyk wojskowości, zastępca Ministra Spraw Wojskowych

16 maja – w 1657 roku Andrzej Bobola, polski jezuita i misjonarz został okrutnie zamęczony przez Kozaków

17 maja – w 1940 roku wojska Wehrmachtu zajęły stolicę Belgii – Brukselę

18 maja – w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, od 1978 roku papież jako Jan Paweł II

19 maja – w 1782 roku urodził się Iwan Paskiewicz, rosyjski feldmarszałek, namiestnik Królestwa Polskiego

20 maja – w 1882 roku w Wiedniu Austro – Węgry, Włochy i Niemcy zawarły tajny układ obronny – Trójprzymierze

21 maja – w 1674 roku Jan III Sobieski został wybrany na króla Polski

22 maja – w 1911 roku założono serbską organizację nacjonalistyczną „Czarna Ręka”, odpowiedzialną za zamordowanie następcy tronu Austro – Węgier Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku

23 maja – w 1618 roku w Pradze doszło do tzw. defenestracji praskiej – habsburscy posłowie zostali wyrzuceni przez okno na zamku w Hradczanach. Defenestracja praska uznawana jest za początek wojny trzydziestoletniej trwającej w latach 1618 – 1648

24 maja – w 1829 roku car Rosji Mikołaj I Romanow został koronowany na króla Polski

25 maja – w 1915 roku zakończyła się druga bitwa pod Ypres, w trakcie której użyto gazu bojowego – chloru

26 maja – w 1831 roku w bitwie pod Ostrołęką wojska rosyjskie pokonały armię powstańczą. Bitwa uznawana jest za początek upadku powstania listopadowego

27 maja – w 1942 roku w Pradze doszło do zamachu na Protektora Czech i Moraw Reinharda Heydricha

28 maja – w 1905 roku doszło do bitwy pod Cuszimą, w której flota japońska rozbiła flotę rosyjską

29 maja – w 1453 roku sułtan Imperium Osmańskiego Mehmed II zdobył stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego – Konstantynopol

30 maja – w 1159 roku zmarł książę Władysław II Wygnaniec

31 maja – w 1915 roku wojska niemieckie między Bolimowem a Sochaczewem użyły przeciwko armii rosyjskiej gazu bojowego – chloru

Scroll to Top