Kalendarium Wydarzeń Historycznych – LUTY

1 lutego – w 1946 roku Norweg Trygve Lie został wybrany Pierwszym Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych

2 lutego – w 1943 roku pod Stalingradem poddały się ostatnie oddziały 6 Armii Niemieckiej feldmarszałka von Paulusa

3 lutego – w 1924 roku zmarł Thomas Woodrow Wilson – prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913 – 1921

4 lutego – w 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego

5 lutego – w 1979 roku Ajatollah Chomejni proklamował powstanie pierwszego rządu islamskiego w Iranie

6 lutego – w 1633 roku Władysław IV Waza został w Krakowie /w katedrze na Wawelu/ koronowany na króla Polski

7 lutego – w 1807 roku rozpoczęła się bitwa pod Pruską Iławą, w której starły się wojska francuskie i rosyjsko – pruskie

8 lutego – w 1587 roku za udział w spisku przeciwko królowej Anglii Elżbiecie I Tudor ścięto królową Szkotów Marię I Stuart

9 lutego – w 1591 roku urodził się Stanisław Koniecpolski – Hetman Polny Korony i Hetman Wielki Koronny

10 lutego – w 1904 roku car Rosji Mikołaj II Romanow wypowiedział wojnę Japonii

11 lutego – w 1929 roku Stolica Apostolska i Włochy podpisały Traktaty Laterańskie na mocy których powstał Watykan

12 lutego – 1941 roku dowódca Deutsches Afrika Korps generał Erwin Rommel wylądował w Afryce Północnej.

12 lutego – w 1920 roku rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy. Jego siedziba znajdowała się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu

13 lutego – w 1917 roku została aresztowana tancerka Mata Hari oskarżona przez władze francuskie o szpiegostwo na rzecz Niemiec

14 lutego – w 1831 roku w czasie powstania listopadowego w bitwie pod Stoczkiem wojska polskie pokonały armię rosyjską

15 lutego – w 1763 roku w Hubertusburgu zawarto pokój kończący wojnę siedmioletnią, na mocy której Prusy zatrzymały Śląsk

16 lutego – w 1919 roku podpisano w Trewirze rozejm kończący powstanie wielkopolskie

17 lutego – w 1772 roku w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską dotyczącą I rozbioru Polski

18 lutego – w 1546 roku zmarł Marcin Luter, niemiecki reformator, teolog i inicjator reformacji w 1517 roku

19 lutego – w 1594 roku król Polski Zygmunt III Waza został koronowany w Uppsali na króla Szwecji

20 lutego – w 1771 roku oddziały konfederatów barskich pokonały pod Lanckoroną wojska rosyjskie

20 lutego – w 1920 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym Wojciecha Korfantego

21 lutego – w 1574 roku Henryk III Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego króla Polski

22 lutego – w 1732 roku urodził się George Washington – amerykański generał i polityk, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych

23 lutego – w 1945 oku neutralna Turcja wypowiedziała wojnę III Rzeszy Niemieckiej

24 lutego – w 1917 roku Brytyjczycy przekazali Amerykanom treść telegramu Zimmermana, w wyniku którego Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej

25 lutego – w 1634 roku wojska rosyjskie przerwały oblężenie Smoleńska i skapitulowały przez wojskami króla Władysława IV Wazy

26 lutego – w 1815 roku Napoleon Bonaparte uciekł z Elby sięgając po raz kolejny po władzę we Francji

27 lutego – w 1933 roku spłonął gmach Reichstagu w Berlinie

28 lutego – w 1833 roku urodził się Alfred von Schlieffen – feldmarszałek niemiecki, twórca planów strategicznych użytych podczas I wojny światowej na froncie zachodnim

29 lutego – w 1768 roku w Barze na Podolu szlachta zawiązała konfederację zwaną później barską

Scroll to Top