Kalendarium Wydarzeń Historycznych – KWIECIEŃ

1 kwietnia – w 1548 roku w Kakowie zmarł Zygmunt I Stary, król Polski i wielki książę litewski, panujący od 1506 roku

2 kwietnia – w 742 roku urodził się Karol Wielki, król Franków, Burgundii i Longobardów, Święty Cesarz Rzymski

3 kwietnia – w 1634 roku urodził się Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny i wojewoda ruski

4 kwietnia – w 1794 roku wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały pod Racławicami wojska rosyjskie

5 kwietnia – w 1941 roku zmarł Franciszek Kleeberg, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie we wrześniu 1939 roku

6 kwietnia – w 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, przystępując tym samym do I wojny światowej po stronie Ententy

7 kwietnia – 1656 roku wojska polskie pokonały Szwedów pod Warką;

8 kwietnia – w 1605 roku urodził się Filip IV Habsburg, król Hiszpanii i Portugalii;

9 kwietnia – w 1241 roku wojska polskie pod dowództwem Henryka II Pobożnego zostały rozgromione pod Legnicą przez Mongołów

10 kwietnia – w 1525 roku odbył się Hołd Pruski – książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu

11 kwietnia – w 1939 roku Adolf Hitler podpisał plan ataku na Polskę – Fall Weiss

12 kwietnia – w 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1933 – 1945

13 kwietnia – w 1598 roku król Francji Henryk IV Burbon ogłosił edykt nantejski, który wprowadził wolność wyznania

14 kwietnia – w 1578 roku urodził się Filip III Habsburg, król Hiszpanii i Portugalii

15 kwietnia – w 1912 roku podczas swojego dziewiczego rejsu zatonął brytyjski transatlantyk RMS Titanic. Podczas katastrofy zginęło ponad 1500 osób

16 kwietnia – w 1945 roku rozpoczęła się bitwa o Berlin, która zakończyła się ostatecznym upadkiem III Rzeszy Niemieckiej

17 kwietnia – w 1794 roku wybuchła w Warszawie insurekcja pod wodzą Jana Kilińskiego

18 kwietnia – w 1943 roku zginął w katastrofie lotniczej japoński admirał Isoroku Yamamoto

19 kwietnia – w 1809 roku doszło do bitwy pod Raszynem, gdzie starły się polsko – saskie wojska z armią austriacką

20 kwietnia – w 1889 roku urodził się Adolf Hitler, przywódca NSDAP, wódz i kanclerz III Rzeszy Niemieckiej

21 kwietnia – w 1918 roku zginął as myśliwski /zestrzelony we Francji/ I wojny światowej Manfred von Richthofen

22 kwietnia – w 1870 roku urodził się przywódca Rewolucji Październikowej w Rosji Włodzimierz Ilicz Lenin

23 kwietnia – w 1935 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisał akt Konstytucji Kwietniowej wprowadzającą system prezydencki w Polsce

24 kwietnia – w 1915 roku rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji – początek rzezi Ormian

25 kwietnia – w 1920 roku rozpoczęła się operacja kijowska podczas wojny polsko – bolszewickiej. Jej efektem było zajęcie Kijowa przez wojska gen. Edwarda Śmigłego – Rydza 7 maja 1920 roku

26 kwietnia – w 121 roku naszej ery urodził się Marek Aureliusz, cesarz rzymski, pisarz i filozof

27 kwietnia – w 1792 roku podpisano w Petersburgu akt zawiązania konfederacji targowickiej

28 kwietnia – w 1945 roku rozstrzelano we Włoszech Benito Mussoliniego i jego kochankę Clarę Petacci

29 kwietnia – w 1648 roku rozpoczęła się bitwa pod Żółtymi Wodami w trakcie Powstania Chmielnickiego. Zakończyła się klęską wojsk polskich

30 kwietnia – w 1945 roku w oblężonym przez wojska rosyjskiego Berlinie samobójstwo popełnił Adolf Hitler i jego żona Ewa Hitler /Braun/

Scroll to Top