Jeremy Black. Wojna. Krótka historia

Wojny od zawsze towarzyszyły ludzkości. Ich apogeum przypadło jednak na XX wieku, bowiem wówczas wybuchły aż dwie wojny światowe. Jak jednak wyglądały wojny w antyku, średniowieczu i czasach nowożytnych. Ich przyczyny, skutki, ale przede wszystkim zarys konfliktów zbrojnych od antyku do współczesności przedstawił w publikacji „Wojna. Krótka historia” profesor University of Exter Jeremy Black.

Książka historyka wojskowości wydana przez Wydawnictwo RM prezentuje w krótkich czterdziestu rozdziałach nie tylko najważniejsze, z punktu widzenia autora, konflikty zbrojne, ale również wprowadza czytelnika w temat wojny, ukazuje ich skutki społeczne, zastosowane nowinki militarne, ale także wpływ na losy wielu państw i narodów. Co ważne, autor nie skupił się na Europie, ale także sporo miejsca poświęcił konfliktom w Azji, Afryce, dekolonizacji oraz imperializmowi.

Od Egiptu, Asyrii i Persji do konfliktów współczesnego świata
W publikacji znajdziemy szeroki przekrój konfliktów na świecie od antyku do czasów nam współczesnych. Autor opisał m.in. konflikty z udziałem starożytnych państw jak: Egipt, Asyria, Persja oraz Grecja i Rzym. Są także największe konflikty w średniowieczu, jak te związane z wyprawami krzyżowymi, które jak pisze autor były odpowiedzią na muzułmańskie inwazje. Jeremy Black porusza także w kontekście średniowiecznej sztuki militarnej znaczenie zamków, jako symboli ówczesnej potęgi państw, ale z drugiej strony narażonych na długotrwałe oblężenie podczas konfliktów zbrojnych.

Wśród opisanych konfliktów nie zabrakło także tych w Nowym Świecie do 1500 roku, a Afryce, ale również sytuacji w Europie po zdobyciu w 1453 roku przez wojska Mehmeda II Konstantynopola i zdobyciu przez Sulejmana Wspaniałego Budy, co miało ogromny wpływ na sytuację w ówczesnej Europie Środkowo – Wschodniej. W książce nie zabrakło także wojen napoleońskich oraz dwóch wojen światowych. Przy opisie I wojny światowej profesor University of Exter poddaje analizie przyczyny jej wybuchu, jaką przyjęły strategię takie państwa jak Niemcy czy Wielka Brytania oraz jakie zmiany w czasie czteroletnich zmagań wprowadzono w walczących armiach. Z kolei odnosząc się do II wojny światowej autor analizuje zasoby ludzie, surowcowe, a także sposoby prowadzenia wojen przez wszystkie zaangażowane państwa.

Książka brytyjskiego historyka porusza również współczesne konflikty, ich genezę, skutki dla dzisiejszego świata, ale także prezentuje kwoty, jakie wydają największe mocarstwa na zbrojenia. Wśród nich przodują oczywiście Stany Zjednoczone, Chiny i tuż za nimi… Indie. Autor nakreśla możliwe konflikty we współczesnym świecie, zasady ich prowadzenia oraz zagrożenia, jakie mogą wystąpić w najbliższych latach, w tym eskalacja konfliktów regionalnych na inne państwa.

Jeremy Black – professor emeritus historii na University of Exeter. Autor licznych prac z zakresu historii wojskowości, w tym ponad 180 książek. Znawca brytyjskiej polityki zagranicznej i dyplomacji międzynarodowej.

Tytuł: „Wojna. Krótka historia”;
Autor: Jeremy Black;
Wydawca: Wydawnictwo RM;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2024;
Liczba stron: 302:
Cena: 39,99 zł
Książkę można zakupić w Wydawnictwie RM

Scroll to Top