Baranów Sandomierski – siedziba rodowa Leszczyńskich

Baranów Sandomierski to jedno z najstarszych miast województwa podkarpackiego. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą już z 1135 roku a więc okresu panowania Bolesława Krzywoustego. Prawa miejskie nadał osadzie jednak dopiero w 1354 roku król Polski Kazimierz Wielki. Miasto znane jest dzisiaj najbardziej z pięknego zamku wzniesionego pod koniec XVI wieku w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. Zamek i jego otoczenie swój rozkwit zawdzięczały jednak zamożnemu rodowi Leszczyńskich a wspaniałą architekturę najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci’emu.

Baranów Sandomierski – siedziba rodowa Leszczyńskich, fot. Tomasz Sanecki

W rękach Leszczyńskich i Dolańskich

Leszczyńscy nabyli zamek w 1569 roku od Stanisława Górki, który sprzedał swoje dobra Rafałowi Leszczyńskiemu. To właśnie dzięki Leszczyńskim możemy podziwiać obecny kształt zamku, którego architektura wzorowana jest na zamku królewskim na Wawelu w Krakowie. Po Leszczyńskich dobra w Baranowie Sandomierskim przeszły w ręce Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich i Krasickich, zaś w 1867 roku zamek nabył Feliks Dolański. Po nim zamek odziedziczył Stanisław Dolański, który odrestaurował zamek po pożarze w 1898 roku. Powstały wówczas witraże Józefa Mehoffera, rozkład pomieszczeń został zmieniony, zaś w narożnej komnacie na parterze urządzona została kaplica. W rękach Dolańskim dobra w Baranowie Sandomierskim pozostały do 1939 roku.

Po II wojnie światowej zamek odrestaurowano w latach 1959 – 1969, a zamek przekazano Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Od 1997 roku właścielem Zespołu Zamkowo-Parkowego jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim został udostępniony dla turystów. Zwiedzać możemy m.in. arkadowy dziedziniec zamku, secesyjną kaplicę zamku, historyczne wnętrza obiektu, ale również znajdujący się wokół zamku piękny park.

Ceny biletów, godziny zwiedzania i regulamin dostępne są na stronie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim

Scroll to Top