Rozpoczęła się rewitalizacja pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach

Jakie tajemnice skrywa w sobie pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach? Rozpoczęły się prace archeologiczne i remontowe związane z rewitalizacją pałacu, w którym swoje dzieciństwo spędziła Ewa von Tiele-Winckler, znana jako Matka Ewa.

Prace remontowe w pałacu Tiele-Wincklerów mają na celu odbudowę oficyny neogotyckiego pałacu. Dzięki pozyskanym środkom z Obszaru Strategicznej Interwencji, zachowany fragment budowli odzyska dawną świetność. Pałac ma stać się ośrodkiem kulturalnym, w którym będą odbywać się wystawy, występy teatralne, koncerty czy wydarzenia sportowe.

Podpisanie umowy z wykonawcą na rekonstrukcję części pałacu w Miechowicach było jedną z naszych pierwszych decyzji. Prace idą bardzo dobrze co niezmiernie nas cieszy - mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia.

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców naszego miasta. Bardzo cieszymy się, że pozostałości pałacu Tiele-Wincklerów zostaną odbudowane i będą wykorzystywane między innymi na celu kulturalne - mówi Dariusz Pietrucha, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Co odkryli archeologowie?
Prace remontowe w pałacu Tiele-Wincklerów prowadzone są przez firmę DeS z Krakowa, która specjalizuje się w pracach budowlano-konserwatorskich na Śląsku i w Małopolsce. Odbudowa zabytku już się rozpoczęła – wycięto drzewa, teren budowy został zabezpieczony, pojawiły się rusztowania, a pracownicy przystąpili do usuwania warstw gruzu zarówno wewnątrz oficyny pałacowej, jak i na obszarze rumowiska.

To właśnie podczas tych prac już po kilku dniach natrafiono na detale architektoniczne – pinakiel (pionowe elementy dekoracyjne w postaci smukłej kamiennej wieżyczki), a także fragmenty gzymsów, filarów, balustrad, portali, ram okiennych, rynien oraz ażurowych zwieńczeń. Wszystkie prace, jakie prowadzone są w  obiekcie objęte zostały nadzorem konserwatorskim i archeologicznym.

Obecny stan prac jednoznacznie wskazuje, że praktycznie wszystkie pomieszczenia na poziomie piwnic uległy w znacznym lub całkowitym stopniu zasypaniu, a wyższe piętra doszczętnemu zawaleniu – mówi archeolog Dariusz Goiński, pełniący nadzór archeologiczny nad inwestycją. Cały czas na terenie ruin pałacu prowadzone są badania bezinwazyjne, dzięki którym z wyprzedzeniem będziemy mogli wskazać miejsca występowania potencjalnych obiektów architektonicznych lub archeologicznych – dodaje Goiński.

Pałac w Miechowicach odzyska blask
Remont pałacu obejmie odbudowę oficyny, jej historycznej bryły i detali – na przykład krenelaży (zębatych zwieńczeń murów obronnych i baszt). Z kilku stron prowadzić będą do niej ścieżki, a wokół rumowiska powstanie kilka placów. Po renowacji wzdłuż dawnych murów zewnętrznych zostanie posadzony żywopłot, a obrys dawnych murów pałacu będzie widoczny z tarasu widokowego. Pojawią się także tablice informacyjne ze zdjęciami i historią budynku, który wraz z terenem będzie oświetlony.

Ruiny miechowickiego pałacu to pozostałości po posiadłości Tiele-Winclerów, wybudowanej w stylu klasycystycznym, przebudowanej później na XVI-wieczny, angielski styl Tudorów. Tu swoje dzieciństwo spędziła Matka Ewa, córka Valeski i Huberta Tiele-Wincklerów. Niestety, przez lata pałac popadał w ruinę. W 1945 roku został splądrowany i spalony przez Rosjan, a niszczycielskiego dzieła dokonali saperzy Ludowego Wojska Polskiego na przełomie 1954/1955 roku. Zespół pałacowo-parkowy Tiele-Wincklerów został 30 czerwca 1995 roku wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. W zakład zespołu pałacowo – parkowe oprócz oficyny pałacu i pozostałości pałacu Tiele-Wincklerów wchodzą również: park i zespół dendrologiczny.

Odnowa miechowickiego pałacu została wpisana na listę projektów „Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+”. Remont będzie kosztował ok. 9,5 mln zł, a prace powinny zakończyć się w grudniu 2019 roku.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI.