Czy Polska była skazana na klęskę w 1939 roku?

Śmiały plan gen. Tadeusza Kutrzeby, który mógł odwrócić losy Polski w 1939 roku, postawa naszych sojuszników, a także plan wojny prewencyjnej z Niemcami Marszałka Józefa Piłsudskiego były tematem mojej prelekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.

Podczas piątkowego, 14 września wykładu zaprezentowałem nie tylko przebieg kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale odniosłem się także do śmiałego planu generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii „Poznań”, który chciał wykorzystać rozciągnięcie niemieckich linii wojskowych i powstałą między dywizjami Wehrmachtu lukę do zaatakowania wojsk niemieckich dwiema polskimi armiami. Plan, który mógł zmienić bieg kampanii wrześniowej i II wojny światowej został wprowadzony przez Naczelne Dowództwo z kilkudniowym opóźnieniem, co przesądziło nie tylko o jego powodzeniu, ale prawdopodobnie uniemożliwiło rozbicie kluczowych sił niemieckich kierujących się na Warszawę.

Podczas wykładu poruszyłem również kwestę nieudzielenia pomocy naszemu krajowi przez Francję i Wielką Brytanię, które mimo wypowiedzenia wojny III Rzeszy Niemieckiej nie zrobiły nic, aby wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze. Ciekawym tematem prelekcji był także plan wojny prewencyjnej Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mógł doprowadzić nawet do obalenia rządów Adolfa Hitlera w Niemczech w 1933 roku. Plan ten jednak wobec sprzeciwu Francji nie doszedł do skutku, jednak był doskonałą formą nacisku na Niemcy, które w 1934 roku zawarły z Polską układ o nieagresji.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejne „Spotkanie z historią” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, 28 września o 17.00. W kolejnym wykładzie przedstawię największe tajemnice II wojny światowej.