Żabie Doły w Bytomiu- doskonałe miejsce na spacer

Rewitalizacja Żabich Dołów w Bytomiu – Rozbarku realizowana w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji zakończyła się w październiku 2018 roku. Inwestycja, która pochłonęła prawie 3 mln zł., miała na celu między innymi uporządkowanie ruchu turystycznego. Złożyło się na to prace chroniące bioróżnorodność tego miejsca, jak i takie, które ułatwiają obserwacje miłośnikom przyrody. A podglądać w Żabich Dołach jest co, bo obszar zaliczany jest do grupy terenów ornitologicznie cennych. Występuje tu około 129 gatunków ptaków, w tym 76 gatunków lęgowych. W ramach prac wykonano ścieżki edukacyjne o łącznej powierzchni około 9450,00 mkw.

Żabie Doły w Bytomiu- doskonałe miejsce na spacer, fot. Tomasz Sanecki

By nie zaburzać naturalnego krajobrazu betonową kostką, ich nawierzchnię zrobiono ze specjalnej substancji mineralno-żywicznej. Z pewnością poprawi to komfort spacerowiczów z wózkami dziecięcymi. W Żabich Dołach postawiono także sześć czatowni do obserwacji ptaków oraz tyle samo pomostów edukacyjnych. Powstały też schody terenowe, które pomogą spacerowiczom w dostępie do ścieżek powstałych na nieczynnych nasypach kolejowych, którymi kiedyś kursowała kolej wąskotorowa.

Wzrok przykuwają również estetyczne drewniane barierki przy wiaduktach oraz schody terenowe. Ciekawostką są też nowe sadzawki do rozrodu płazów, a także budki lęgowe dla małych ptaków i nietoperzy oraz pływające wysepki do gniazdowania ptaków wodnych. W ramach robót zieleniarskich, uporządkowano drzewostan przy ul. Krzyżowej. Znikły stamtąd chore drzewa, a w ich miejsce nasadzone zostały nowe. Ładniej prezentują się również przyczółki wiaduktów kolejowych, w których uzupełniono tynki i nadano nieco barw kolorowym graffiti. Zamontowano też elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Wykonanie prac na terenie Żabich Dołów było możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 2 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły to bez wątpienia jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w naszym regionie. Dla miłośników industrialnej turystyki, którzy rozpoczęli eksplorowanie Górnego Śląska od wypadu „na Żabie Doły” to prawdziwy szok i zaskoczenie, bo tamtejszy spokojny, zielony krajobraz zupełnie nie przystaje do wyobrażenia o „czarnym” Bytomiu. To właśnie tu na własne oczy przekonać się można o sile przyrody.

Scroll to Top