Ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie

Bodzentyn w wojewodztwie świętokrzyskim /powiat kielecki/ to kolejne miasto, które w tym regionie warto odwiedzić ze względu na znajdujące się tam ruiny zamku biskupów krakowskich, uznane już w 1902 roku za zabytek.

Miasto Bodzentyn założył w 1355 roku biskup krakowski Jan Bodzanta herbu Poraj, który otrzymał zgodę króla polskiego Kazimierza Wielkiego na jego założenie na tzw. prawie magdeburskim. Miasteczko będące prywatną własnością biskupów krakowskich zaczęło się rozwijać, a w 1380 roku na wzgórzu, gdzie Jan Bodzanta założył drewniany zameczek, powstał za rządów biskupa Floriana z Mokrska murowany gotycki zamek, zaś miasto otoczono murami obronnymi.

Ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie, fot. Tomasz Sanecki

Ważnymi wydarzeniami z dziejów miasta i zamku była wizyta króla Władysława Jagiełły w 1413 roku oraz rządy biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który przebudował zamek i odbudował lokalny kościół zniszczony wskutek pożaru. W kolejnych latach następni biskupi krakowscy dokonywali przebudowy zamku w stylu renesansowym a później nadając mu formy barokowe.

Sytuacja zamku diametralnie zmieniła się pod koniec Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W 1789 roku zamek przejęło państwo, a budynek został opuszczony i przekształcony na spichlerz oraz szpital wojskowy, który istniał do 1814 roku. Po tym roku zamek całkowity opuszczono a pod koniec XIX wieku ze względu na rozbiórkę jego murów i pozyskiwanie budulca przez lokalnych mieszkańców doprowadziło do jego zniszczenia. Mimo że planowano rozbiórkę ruin zamku, w 1902 roku zdecydowano się uznać je za zabytek.

Obecnie zamek, czyli ruiny dawnej lokalnej siedziby biskupów krakowskich, dziedziniec, zwierzyniec oraz park wpisane są do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Scroll to Top