Pogranicze bytomsko – tarnogórskie, które urzeka swoim pięknem

Bytom posiada wiele cennych terenów przyrodniczych, których kształt związany był z działalnością człowieka i eksploatacją dolomitu oraz rud srebra i galeny. Jednym z takich miejsc jest stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom Blachówka”, którego obszar wynosi blisko 6 hektarów. W wyniku wielowiekowej działalności górniczej teren ten został przekształcony przez człowieka. Powstały wyrobiska odkrywkowe, chodniki podziemne, sztolnie i szyby. Miejsce opuszczonych szybów i sztolni zagospodarowały, znajdujące się pod ścisłą ochroną, nietoperzy, których w tym rejonie występuje aż 10 gatunków.

Pogranicze bytomsko – tarnogórskie, które urzeka swoim pięknem, fot. Tomasz Sanecki

Warto dodać, że na pograniczu bytomsko – tarnogórskim, które przypomina nam o eksploatowaniu tutaj dolomitu, srebra kruszcowego, ale również galeny, w której dominował ołów z domieszką srebra oraz galman z dużą zawartością cynku, można zobaczyć nie tylko piękne skały, sztolnie, pozostałości po zakładach wydobywających dolomit, ale również hałdę popłuczkową w Tarnowskich Górach – Bobrownikach Śląskich. Działająca tam od wielu lat kopalnia „Fryderyk” otworzyła płuczkę, w której oddzielano od dolomitu cenny surowiec – galman oraz galenę. Zakład istniał do 1912 roku, a kiedy go zamknięto hałda popłuczkowa osiągnęła wysokość 17 metrów i powierzchnie około 6 hektarów.

Z hałdy popłuczkowej rozciągają się piękne widoki na Tarnowskie Góry oraz Bobrowniki Śląskie, a także kopalnię srebra, którą można nie tylko zwiedzać, ale zobaczyć tuż obok niej skansen maszyn parowych, a także przejechać się mini-ciuchcią spalinową. Warto podkreślić, że 9 lipca 2017 roku kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z system gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, a także 20 obiektów pogórniczych leżących głównie w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Warto dodać, że przez pogranicze bytomsko – tarnogórskie przejeżdża jedna z największych atrakcji turystycznych na Górnym Śląsku – kolejka wąskotorowa kursująca z Bytomia przez Suchą Górę, kopalnię srebra, Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego.

W prezentowanych zdjęciach w galerii możecie zobaczyć wejście do nieczynnej sztolni, którą zamieszkują prawnie chronione gatunki nietoperzy, park kulturowy – Hałda Popłuczkowa, kopalnię srebra i skansen maszyn parowych w Tarnowskich Górach oraz piękne krajobrazy pogranicza bytomsko – tarnogórskiego.

Obręb wyrobiska jest doskonałym miejscem na spacery i wycieczki rowerowe. Od strony Sport Doliny w Bytomiu – Suchej Górze można tu zobaczyć pozostałości po wyrobiskach dolomitu w kamieniołomie – „Blachówka” oraz pozostałości po konstrukcji młyna służącego do rozdrabniania surowca. Z dawnego kamieniołomu „Blachówka” od strony Sport Doliny prowadzą także wytyczone ścieżki łączące dawną kopalnię dolomitu z hałdą popłuczkową i kopalnią srebra w Tarnowskich Górach.

Kamieniołom Blachówka, Rezerwat Segiet i podziemia bytomsko – tarnogórskie, fot. Tomasz Sanecki, Grzegorz Goik

Kamieniołom Blachówka o powierzchni około 6 ha na mocy rozporządzenia wojewody katowickiego z 3 stycznia 1995 roku został objęty ochroną indywidualną jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Miejsce opuszczonych szybów i sztolni zagospodarowały, znajdujące się pod ścisłą ochroną nietoperze, których w tym rejonie występuje aż 10 gatunków. Ponadto w rejonie kamieniołomu „Blachówka” możemy spotkać płazy, gady, a także prawnie chronione ptaki. Większa część kamieniołomu „Blachówka” została w styczniu 2023 r. włączona do rezerwatu „Segiet”, będącego na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przypominamy jednak, że poruszanie się po rezerwacie przyrody możliwe jest tylko po udostępnionych szlakach i ścieżkach, a wejście w inne miejsca jest zabronione. Większa część kamieniołomu „Blachówka” została w styczniu 2023 roku włączona do rezerwatu „Segiet”, a rezerwat, w którym występują zarówno prawem chronione rośliny i zwierzęta został powołany, aby chronić przyrodę.

Scroll to Top