Kraków – dawna stolica Polski i nekropolia polskich królów

Jeszcze zanim doszło do lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1257 roku, istniała już tutaj od 1000 roku siedziba biskupstwa, zaś w 1138 roku zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego, Kraków został siedzibą senioratu i faktyczną stolicą Polski.

To właśnie w Krakowie w 1320 roku Władysław Łokietek koronował się na króla Polski, kończąc tym samym okres rozbicia dzielnicowego w kraju. W kolejnych wiekach w Krakowie odbyło się aż 35 innych koronacji, a miasto to stało się na wiele wieków głównym ośrodkiem administracyjnym w kraju.

Kraków – dawna stolica Polski i nekropolia polskich królów, fot. Tomasz Sanecki

Ważnych wydarzeń w dziejach Krakowa nie brakuje. Wśród nich warto jednak wymienić: 1364 rok i założenie przez Kazimierz III Wielkiego Akademii Krakowskiej, która dała początek Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, koronację na króla Polski w 1386 roku Władysława Jagiełły, który tym samym zapoczątkował nową dynastię w Polsce aż do 1572 roku, 1525 rok – hołd pruski złożony przez ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna czy 1794 roku, kiedy generał Tadeusz Kościuszko na krakowskim Rynku złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając tym samym insurekcję, mającą na celu ratowanie Polski przed upadkiem.

Dzisiaj Kraków to jedno z największych i najludniejszych miast Polski. Zamieszkuje je blisko 770 tysięcy ludzi, co daje mu drugie miejsce tuż po Warszawie. Kraków to ważny ośrodek gospodarczy, komunikacyjny, naukowy oraz kulturalny, ale przede wszystkim miasto zabytków, których nie sposób wymienić. Ponad tysiącletnia historia Krakowa oraz rola, jaką to miasto pełniło przez kilka wieków jako główny ośrodek administracyjny w Polsce, miała wpływ na rozbudowę miasta, które dzisiaj nie ma sobie równych pod względem liczby i jakości zabytków w kraju.

Kraków – miasto, w którym decydowano o losach Polski, fot. Tomasz Sanecki

Nie sposób wymienić wszystkich zabytków Krakowa, jednak odwiedzający to miasto turyści powinni zobaczyć przede wszystkim zamek królewski na Wawelu, zaś wśród innych zabytków między innymi: Bazylikę Mariacką z ołtarzem Wita Stwosza, Krakowskie Sukiennice i Muzeum Narodowe ze światowej klasy dziełami sztuki malarstwa, krakowski „żydowski” Kazimierz, Rynek w Krakowie, Bramę Floriańską, kopiec Tadeusza Kościuszki, bibliotekę i budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bazylikę św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie oraz zabytkowe uliczki krakowskiego Starego Miasta.

Scroll to Top