KARTKA Z KALENDARZA – 8 KWIETNIA

8 kwietnia 1525 roku podpisano traktat krakowski pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w imieniu Zakonu Krzyżackiego. Efektem traktatu było złożenie przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego hołdu królowi polskiemu 10 kwietnia 1525 roku w Krakowie.

Traktat krakowski nie tylko regulował stosunki polsko-krzyżackie, ale również był traktatem pokojowym kończącym wojnę, która wybuchła w 1519 roku. W 1521 roku zawarto czteroletni rozejm, który upływał w 1525 roku. W traktacie uregulowano również stosunki pomiędzy Koroną Polską a świeckim księstwem w Prusach. Albrecht Hohenzollern został świeckim władcą (księciem w Prusach), a potwierdzeniem zwierzchnictwa lennego było złożenie królowi polskiemu hołdu.

Na mocy traktatu powstało nowe państwo – Prusy Książęce. Dziedzicznym księciem został właśnie Albrecht Hohenzollern, który otrzymał godność senatora polskiego. Następcy Albrechta byli zobligowani do składania hołdu królowi polskiemu aż do 1657 roku, kiedy na mocy traktatów welawsko-bydgoskich, książęta zrzucili stosunek lenny wobec Polski.

Zdjęcia:

Albrecht Hohenzollern – Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, książę w Prusach, autor: Hans Krell /1490-1565/, źródło/fotograf – skan z A. Bumblauskas Senosios Lietuvos Historija 1009-1795, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Albertus, der Eltiste, von Gottes Gnaden Marggrav zu Brandenburg, Hertzog in Preüssen, grafika niemiecka, Sygnatura: F.9802/II, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Albrecht Hohenzollern składa hołd królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu, Sygnatura: G.1957, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top