KARTKA Z KALENDARZA – 8 GRUDNIA

8 grudnia 1991 roku przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej porozumienie powołujące do życia Wspólnotę Niepodległych Państw. Dokument ten oznaczał rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który wraz z końcem 1991 roku przestał istnieć.

Jednym z najważniejszych zapisów dokumentu, który nazwano „Porozumienie o powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw z siedzibą w Mińsku” dotyczył sytuacji Związku Radzieckiego, który jako podmiot prawa międzynarodowego przestał istnieć. Państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw wzajemnie uznały swoje granice, a dokument zapowiadał, że państwa wchodzące w jego skład będą zawierać między sobą specjalne umowy dotyczące polityki, gospodarki, handlu, nauki, kultury, edukacji, zdrowia i środowiska naturalnego. Wspólnota miała respektować zasady suwerenności, jak również nie ingerować w wewnętrzne sprawy państw WNP.

Fragmenty pomnika Włodzimierza Lenina w Przemyślu. Zdjęcie pochodzi z 1941 roku, ale doskonale oddaje to, co działo się po upadku ZSRR i miało związek z obalaniem wielu pomników Lenina, twórcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 2-8663

13 grudnia 1991 roku chęć przystąpienia do Wspólnoty Niepodległych Państw zgłosiły: Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, zaś 21 grudnia rozszerzono akt powołania organizacji o nowe przepisy, a do WNP przystąpiły kolejne państwa, jak: Armenia, Azerbejdżan i Mołdawia.

25 grudnia 1991 roku Michaił Gorbaczow oficjalnie ustąpił ze stanowiska prezydenta ZSRR, zaś kilka dni później Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 31 grudnia 1991 roku przestał istnieć, tym samym państwo to znikło z mapy świata.

Scroll to Top